Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie muszą być spełnione warunki formalne, aby wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego na cele prywatne nie budził wątpliwości interpretacyjnych?

Jesteśmy spółką cywilną dwóch osób fizycznych. Na podstawie umowy leasingu operacyjnego użytkujemy na potrzeby prowadzonej działalności dwa samochody osobowe. Umowa leasingu przewiduje wykup samochodu przez naszą spółkę cywilną. Jednak decyzją wspólników z momentem wykupu samochody te nie będą wykorzystywane do prowadzonej działalności, spółka nie odliczy 50% VAT z faktury zakupu, samochody te nie będą ujęte w ewidencji środków trwałych, nie będą rozliczane wydatki związane z eksploatacją samochodów w kosztach uzyskania przychodu. Będą wykorzystywane wyłącznie na cele prywatne. Krajowa Informacja Podatkowa (informacja VAT) zasugerowała, że jeżeli nabywcą samochodów w fakturze wykupu będzie firma, to będzie wskazywało to, że są one przeznaczone do działalności gospodarczej. Informacja podatku dochodowego od osób fizycznych KIP twierdzi, że nie ma znaczenia, kto jest nabywcą - firma, czy osoby fizyczne będące wspólnikami tej firmy; ważne jest jedynie nie ujmowanie w ewidencji rachunkowej firmy żadnych wydatków związanych z użytkowaniem tych samochodów oraz nie zaliczenie ich w poczet środków trwałych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?