Jak potraktować dodatek aktywizacyjny nabyty wraz z podjęciem pracy - nie widnieje on na liście dochodu uzyskanego zgodnie z art. 2 pkt 18 u.p.o.u.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ługowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wierzycielka pobierająca FA zgłosiła podjęcie zatrudnienia na umowę o pracę od 08.03.2024 r. - wraz z umową o pracę dostarczyła decyzję z Urzędu Pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych z dniem 08/03/2024 r. oraz decyzję z Urzędu Pracy przyznającą od 11/03/2024 r. - 10.05.2024 r. dodatek aktywizacyjny.

W następstwie powyższego:

W związku z utratą dochodu (utrata zasiłku dla bezrobotnych) - zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, od kwietnia 2024 r. zaktualizowano dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W związku z uzyskaniem dochodu (uzyskanie zatrudnienia na umowę o pracę) - zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, od maja 2024 r. zostanie zaktualizowany dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie na podstawie zaświadczenia o wynagrodzeniu netto wierzycielki za kwiecień 2024 r.

Jak potraktować dodatek aktywizacyjny nabyty wraz z podjęciem pracy - nie widnieje on na liście dochodu uzyskanego zgodnie z art. 2 pkt 18 u.p.o.u.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX