Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2011 r.

PYTANIE

Spółka realizuje zadanie inwestycyjne, na które składa się m.in. budowa myjni samochodowej. W dniu 9 czerwca złożyliśmy wniosek o uzgodnieniu miejsca i sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej myjni do rowu melioracyjnego.

Gminna spółka wodna, czyli adresat wniosku, postanowiła uzgodnić odprowadzanie wód pod warunkiem:

1)

uzyskania przez spółkę pozwolenia wodnoprawnego;

2)

zgłoszenia przez spółkę akcesu członkostwa w gminnej spółce wodnej z dniem uruchomienia eksploatacyjnego projektowanego obiektu.

W dniu 2 listopada 2006 r. gminna spółka wodna wydała decyzję w sprawie udziału w spółce wodnej, na podstawie art. 170 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne i zatwierdzonego statutu spółki wodnej przez burmistrza miasta i wymierzyła udział za posiadane grunty.

W uzasadnieniu decyzji podano, iż wysokość udziału w spółce wodnej ustalono na podstawie złożonego oświadczenia i zapisu w rejestrze gruntów, stosując stawki określone przez Walne Zgromadzenie Delegatów gminnej spółki wodnej.

Zostaliśmy również pouczeni, że w przypadku nieuregulowania należności (6,00 zł x 2 = 12,00 zł) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji.

Jak zakwalifikować księgowo i podatkowo udział w gminnej spółce wodnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?