Jak ująć w bilansie 5% wartości kontraktu, stanowiące zabezpieczenie na okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad? - OpenLEX

Jak ująć w bilansie 5% wartości kontraktu, stanowiące zabezpieczenie na okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2013 r.
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2011 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. zajmująca się pracami remontowo-budowlanymi, podpisała umowę na wykonanie prac w kwocie 640.000 netto.

Zgodnie z umową:

a)

150.000 to zaliczka płatna w terminie 10 dni od daty podpisania umowy,

b)

kwota 100.000 netto - kolejny etap,

c)

kwota 250.000 netto - kolejny etap,

d)

zapłata końcowa tj. 140.000 na podstawie faktury płatne w terminie 30 dni od daty przekazania obiektu do eksploatacji.

W umowie widnieje zapis, że rozliczenie płatności końcowej nastąpi po całkowitym, prawidłowym wykonaniu świadczeń bez wad oraz po otrzymaniu faktury końcowej na kwotę 95% wartości brutto zamówienia.

Przy rozliczeniu końcowym zostanie zatrzymane zabezpieczenie w wysokości 5% kwoty rozliczenia brutto na okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad (36 miesięcy), które to zabezpieczenie wykonawca może zwolnić przy pomocy poręczenia bankowego.

Spółka nie ma zabezpieczenia bankowego, wystawiała faktury zgodnie z umową, ostatnią fakturę końcową na kwotę 108.000 netto pomniejszoną o 5% kaucji gwarancyjnej. Faktura na 5% kaucji ma być wystawiona po upływie okresu 36 miesięcy.

Czy spółka wystawiła i opodatkowała tą operację prawidłowo?

Jak ująć w bilansie 5% wartości kontraktu, stanowiące zabezpieczenie na okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad?

Czy w powyższym przypadku budowę należy traktować jako zakończoną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?