Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 14 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2010 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zmarła. Małżonka zmarłego podjęła działalność po jego śmierci przejmując cały sklep wraz z pozostałym towarem handlowym. Małżonka będzie korzystała ze zwolnienia od podatku z powodu kontynuacji działalności po zmarłym mężu przez okres kolejnych pięciu lat. Dokonując czynności likwidacyjnych firmy męża nie ma obowiązku sporządzenia remanentu końcowego, remanent został sporządzony w celu wprowadzenia towaru do sprzedaży w nowopowstałej firmie.

Czy dokonując rozliczenia rocznego spadkobierca ma prawo uwzględnić remanent sporządzony na dzień likwidacji firmy męża i ustalić dochód roczny z uwzględnieniem różnicy remanentowej? Czy wartość towaru handlowego nabytego w postaci spadku stanowi koszt uzyskania przychodu pomimo tego, że wydatki na nabycie towaru poniósł w znacznej części zmarły podatnik? Czy określenie w spisie towarów informacji o opłaceniu przez spadkobiercę części zakupionego towaru - ujętego w inwentaryzacji -da prawo do uznania za koszty uzyskania przychodu?

Całość towaru handlowego przejmuje małżonka zmarłego i ona będzie dalej prowadziała dział. gosp. Wątpliwości dotyczą tego, czy małżonka zmarłego rozliczając 2005 r. będzie mogła uwzględnić w ustaleniu dochodu spis sporządzony na dzień śmierci męża, przejęty do kontynuacji jako koszt podatkowy? Postępowanie spadkowe nie zostało jeszcze podjęte, podatnik zmarł 22 kwietnia 2005 r. Decyzją spadkobierców cały towar handlowy odziedziczy małżonka zmarłego. Masą spadkową objęty jest towar handlowy, środki trwale firmy oraz majątek osobisty - nie związany z działalnością. Kontynuująca działalność po zmarłym nie będzie płacić pozostałym spadkobiercom za przejęty spadek, spadkobiercy zrzekają się spadku na jej rzecz.

Pozostała sprawa do uregulowania z kontrahentami, zostały nieopłacone faktury za zakupiony towar przed śmiercią przez zmarłego małżonka.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację