Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2015 r.

PYTANIE

Czy urząd skarbowy w ramach czynności sprawdzajacych może żądać od spółki wyjaśnień związanych z ulgą na złe długi w zakresie:

- powiązań z art. 32 ust. 2-4,

- czy dostawy dokonywane są na rzecz czynnego podatnika VAT,

- oświadczenia, że dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji w momencie dostawy,

- czy wierzytelność została wykakazana uprzednio jako obrót opodatkowany i podatek należny,

- czy dłużnik na dzień korekty był zarejestrowany jako podatnik czynny VAT,

- czy wierzylelność nie została uregulowana lub zbyta,

- dostaczenia kserokopii faktur VAT,

- dostarczenia kopii zawiadomienia dłużnika o zamiarze korekty i o korekcie wraz z potwierdzeniami odbioru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?