Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 września 2014 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2011 r.

PYTANIE

Do starostwa złożony został wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z udzielonego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu. Nowy właściciel - spółka z o.o. na podstawie umowy kupna - sprzedaży przejęła zakład będący w stanie likwidacji. Masą upadłościową zakładu zarządzał przed kupnem syndyk masy upadłościowej.

Czy w związku z tym można dokonać przeniesienia praw i obowiązków po fakcie sprzedaży zakładu?

Jeśli nie, to czy w takim przypadku należy odmówić wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie postanowieniem?

Do jakiego organu przysługuje stronie odwołanie?

Czy może należy zastosować przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., i na podstawie art. 190 ust. 3 i art. 193 ust. 1 pkt 2 p.o.ś. odmówić przeniesienia praw i obowiązków decyzją odmawiającą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?