Czy leasingodawca postępuje prawidłowo pod kątem VAT, jeśli w trakcie trwania umowy doszło do szkody całkowitej auta i... - OpenLEX

Czy leasingodawca postępuje prawidłowo pod kątem VAT, jeśli w trakcie trwania umowy doszło do szkody całkowitej auta i leasingodawca sprzedał wrak auta oraz otrzymał odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej pojazdu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy leasingodawca postępuje prawidłowo w sytuacji, gdy w trakcie trwania umowy leasingu doszło do szkody całkowitej auta:

1.

leasingodawca nalicza zdyskontowaną kwotę rat, jakie miały być zapłacone do końca trwania umowy leasingu, lecz na dzień powstania szkody całkowitej nie jest możliwe dalsze kontunułowanie umowy;

2.

leasingodawca sprzedał wrak auta oraz otrzymał odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej pojazdu;

3.

leasingodawca wystawia notę uznaniową bądź obciążeniową na kwotę, jaka stanowi różnicę pomiędzy kwotami obliczonymi wg zasad podanych w punkcie 1 i 2?

Czy taki sposób dokumentowania takiego zdarzenia jest właściwy?

Czy leasingodawca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT w takiej sytuacji?

Leasingodawca twierdzi, że nie jest to obrót, gdyż nie świadczy żadnej usługi ani nie sprzedaje towaru, bowiem towar uległ szkodzie całkowitej. Są stosowne zapisy w umowie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?