Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2010 r.

PYTANIE

W wyniku kontroli ZUS stwierdził nieprawidłowości w okresie od stycznia 2002 r. do stycznia 2009 r. spółka z o.o. nie naliczała i nie odprowadziła składek na ubezpieczenia społeczne od emeryta zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, wykonywanej poza siedzibą pracodawcy. Zgodnie z protokołem pokontrolnym dokonano korekt deklaracji ZUS DRA i na konto ZUS wpłacono naliczone składki: emerytalną, rentową w kwocie 9293,20 zł, z czego 4546,85 zł to kwota, która finansowana jest ze środków ubezpieczonego, a pozostała ze środków płatnika. Powstała nadpłata składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zarząd spółki podjął decyzję, że składki na ubezpieczenie społeczne w części pokrywanej przez ubezpieczonego zostaną umniejszone o nadpłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Emeryt, z którym zawarto umowę nie pracuje. W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty emeryt wyraził zgodę na zapłacenie kwoty 2500 zł.

Czy u osoby, która była zatrudniona na podstawie umowy zlecenia wystąpi przychód w kwocie 1667,37 zł?

Czy kwota stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Jeśli tak to czy pracodawca ma obowiązek opłacić również składkę na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację