Czy jest możliwym dokonanie zmiany dłużnika bez zgody wierzyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kontrahent odmawia zapłaty faktury twierdząc, że nie jest płatnikiem wykonanej usługi. Podpisał protokół odbiorczy, na którym były jego dane.

Czy miał obowiązek powiadomienia nas o zmianie dłużnika i przedłożenia korekty faktury?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access