Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego mimo przyznanego nauczania indywidualnego.( ur. 2003 r. ,ucz. kl. VII) Na rodzica został nałożony tytuł egzekucyjny. Sprawa jest w sądzie rodzinnym.Uczeń jest leczony psychiatrycznie od 2014 r w kierunku fobii szkolnej i ponownie został skierowany na badania psychiatryczne przez sąd w kierunku schizofrenii.Posiada orzeczenie o niepełnosprawności i upośledzeniu w st. lekkim.Mimo starań ze strony matki i szkoły nie został przyjęty do ośrodków specjalistycznych. Uczeń nie chce nawet widzieć nauczyciela w domu , awanturuje się z matką,co prowadzi do rękoczynów z jego strony. Organ prowadzący już dwukrotnie nakładał grzywnę, co nie daje żadnego skutku, jedynie obciąża budżet matki, która samotnie wychowuje syna i utrzymuje się tylko z prac dorywczych,by opiekować się synem. Co w tej sytuacji ma dalej zrobić organ prowadzący zobowiązany ustawowo do kontroli realizacji obowiązku nauki. Czy istnieje jakakolwiek możliwość odstąpienia od czynności egzekucyjnych w sprawie przymuszenia rodzica do realizacji obowiązku szkolnego przez syna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację