Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć analizę rynku, usługi marketingowe, opracowanie strategii marketingowej,... - OpenLEX

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć analizę rynku, usługi marketingowe, opracowanie strategii marketingowej, projekt strony internetowej, projekty folderów reklamowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2013 r.

PYTANIE

Firma (PKPiR) rozpoczęła działalność gospodarczą, będzie wprowadzała na rynek nowy produkt z wykorzystaniem nowej technologii. Poniesiono koszty opracowania koncepcji technicznej nowej technologii i dokumentacji zgłoszeniowej do UPRP. Poniesione nakłady związane ze zgłoszeniem patentowym chcemy rozpoznać jako jedną wartość niematerialna i prawną. Drugą z kolei będzie marka nowego produktu. Ponoszone są nakłady na opracowanie dla produktu nazwy, logo, wzorów opakowań (6 różnych smaków), badań laboratoryjnych produktu, sposobu jego dystrybucji.

Co wchodzi w zakres prac badawczo-rozwojowych - marka nowego produktu - stanowiących wartość niematerialną i prawną?

Czy do tego rodzaju kosztu będzie można zaliczyć: analizę rynku, usługi marketingowe, opracowanie strategii marketingowej, projekt strony internetowej, projekty folderów reklamowych?

Czy konieczne jest przeniesienie praw własności do opracowania (np. analizy rynku, strategii marketingowej) aby zaliczyć te opracowania do wartości niematerialnych i prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?