Questions and answers

Kiedy podwykonawca może traktować wykonywane prace jako usługę budowlaną z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy kadra zarządzająca ma prawo do świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy uzyskana dywidenda wyczerpuje limit przychodów, które pozwalają na zastosowanie 9% stawki CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy postępowanie naprawcze kończy rekontrola wykonania nałożonego obowiązku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy portier zatrudniony na uczelni publicznej może jednocześnie otrzymać dodatek nocny i zmianowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę, jeśli mpzp jest niezgodny ze stanem faktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy operator koparki może zostać zatrudniony w urzędzie gminy na stanowisku robotnika gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy budowa przenośnika kubełkowego wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Kiedy w transporcie mamy do czynienia z importem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie przebudowy drogi w miejscu wjazdu na teren inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy pracownikowi który pobierał świadczenie przedemerytalne należy się odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Ile metrów od jeziora można wybudować na zgłoszenie budynek rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy 35 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy sp zoz jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów procesowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Co to jest pomieszczenie użytkowe - czy powinno mieć określoną funkcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy można odliczyć pełny VAT od eksploatacji samochodów testowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy istnieje możliwość wystawienia od razu faktury sprzedaży dla osoby fizycznej zamiast paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma ponoszenie opłat autostradowych oraz opłat im towarzyszących za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak zarejestrować w Polsce oddział firmy, która ma siedzibę w Hongkongu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Ile czasu ma WSA na zamieszczenie uzasadnienia wyroku w bazie wyroków NSA?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę klasy w trzeciej klasie zasadniczej szkoły zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak powinien wyglądać wzór przeniesienia pracownika gospodarczego na stanowisko pomocy kuchennej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego podlega zaskarżeniu w administracyjnym toku instancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy rozpoczyna swój bieg stan nieczynny nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy SZO należy przyznać wnuczce-wnioskodawczyni, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien mieć opracowaną procedurę dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy pracownicy biurowi zatrudnieni przy telefonicznej obsłudze klientów podlegają zwolnieniu ze szkoleń bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zawieszona działalność gospodarcza stanowi przesłankę negatywną do przyznania świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy wliczyć dochód z gospodarstwa rolnego ustalając prawo do świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy wliczyć dochód z gospodarstwa rolnego ustalając prawo do świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy osoba, której opiekunem jest syn i pobiera on świadczenie dla opiekuna może mieć przyznaną pomoc usługową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Co może zrobić pielęgniarka jeśli powierza się jej zadania, do których wykonania nie posiada uprawnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy wydanie wyniku badania wymaga potwierdzenia jego odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy w treści protokołu wypadkowego należy zamieszczać liczbę dni niezdolności do pracy związanej z wypadkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jakie wymiary powinny mieć schody prowadzące do budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Kto dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela, który podczas stażu zmienia miejsce zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Czy brak możliwości sporządzenia wywiadu jest przesłanką do decyzji odmownej o świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy obsługa opryskiwacza ciągnikowego wymaga specjalnych kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy nienależnie pobrany przez męża zasiłek można potrącić z pobieranego przez żonę 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 sierpnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy, w przypadku gdy osoba mająca przyznaną pomoc w formie usług opiekuńczych umiera, należy wygasić decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Ile przysługuje pracownikowi urlopu za okres sierpień - grudzień 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ prowadzący może rozwiązać stosunek pracy z dyrektorem szkoły, który nie stawia się na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela mianowanego w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Ile godzin lekcji bibliotecznych należy wykonać rocznie w 3-letnim, a ile w 4-letnim liceum ogólnokształcącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Na jakie stanowisko należy zatrudnić w przedszkolu rehabilitanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w trakcie roku szkolnego można zwiększyć liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym o jedno dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne