Questions and answers

Czy organ może podjąć kroki po otrzymaniu pisma zwykłą pocztą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy podatnik może zrezygnować w VAT w trakcie kwartału?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy po samowolnej zmianie sposobu użytkowania właściciel powinien dostosować wysokość pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy pracownica w ciąży, która została zwolniona, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego po porodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownik może zgłosić swoje 26-letnie dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik samorządowy ma prawo do dodatku za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownik socjalny powinien zawiadomić sąd opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy przedszkole działające w szpitalu jest placówką feryjną czy nieferyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przepisy Ordynacji podatkowej mają zastosowanie do zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy ręczna segregacja odpadów na linii sortowniczej może być uznana za recykling odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy sporadycznie wykonywana praca na podstawie umowy zlecenia, podlega składkom ZUS tylko za dni faktycznej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy spółka przejmująca pracowników odpowiada za niezapłacony podatek od wynagrodzeń spółki przejmowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy świadczenie pielęgnacyjne może być przyznane wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy umieszczenie przez zamawiającego na stronie internetowej JEDZ wyłącznie w formacie XML jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy umowa przekazania przedsiębiorstwa współmałżonkowi generuje przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy urlop uzupełniający przerywa się z chwilą udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w projekcie docieplenia stropu winna być zawarta charakterystyka energetyczna i w jakim zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy w przypadku zastosowania ściany oddzielenia przeciwpożarowego musi być uzgodnienie ze strażakiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy wyliczając podstawę wymiaru trzynastki sędziego należy uwzględnić wynagrodzenie należne za czas urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wystawiona faktura do paragonu powinna być ujmowana w ewidencji VAT i pliku JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w zadaniowym systemie czasu pracy pracownik może samodzielnie decydować o rozkładzie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zakup bonów na szkła do okularów za 500 zł i odsprzedaż za 1 zł są od 2019 r. opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zbiornik retencyjny może być usytuowany za nieprzekraczalną linią zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jaką procedurę należy przeprowadzić w związku z wygaszeniem decyzji na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi malowania i piaskowania statków, holowników itp.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie powinno być oznaczenie tarasu w restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć transport komponentów z Korei do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć wynajem samochodu osobowego od firmy z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak opodatkować świadczenie usług najmu w Polsce przez obywatela Stanów Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak udokumentować w PKPiR zakup gier na płytach DVD od osób fizycznych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne