Questions and answers

Jaką umowę należy zawrzeć z osobą, która uzupełnia apteczkę zakładową na koniec każdego parzystego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2021 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak należy budować pod kątem formalnym regulaminy w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie związki zawodowe powinny zaopiniować arkusz organizacyjny szkoły i przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wyłączenie stosowania PZP na podstawie specustawy koronawirusowej dotyczy również dostaw cyklicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Kiedy członek komisji przetargowej składa oświadczenie dot. konfliktu interesów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Jakie wykształcenie powinien mieć asystent ucznia niepełnosprawnego w klasie pierwszej liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Co zrobić w sytuacji, gdy absolwent nie wywiązuje się z obowiązku chodzenia na praktyki przez wakacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak odliczyć VAT w przypadku wykorzystywania busa w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy prawidłowo zatrudnić osobę na stanowisku nauczyciela-psychologa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy spółka może świadczyć usługi bez konieczności dokumentowania ich paragonem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi przekazanie przez podatnika małżonkowi nieruchomość w formie darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w skierowaniu na badania lekarskie należy typować zagrożenia występujące na stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy i na jakich zasadach możliwa jest praca w warunkach przekroczenia normatywu higienicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy kierowca samochodu dostawczego może sam sobie napełniać butelki wodą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak należy ustalić moment, w którym umowa nauczyciela przekształci się w umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kto kieruje wniosek o zwolnienie pracownika z odbycia służby przygotowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wynagrodzenie za udziały przekazane w formie pożyczek wraz z odsetkami należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nowy wzór legitymacji szkolnej w liceum ogólnokształcącym dotyczy uczniów wszystkich klas?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy zastępca dyrektora DPS może w tym samym podmiocie pracować po godzinach pracy jako pielęgniarka środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu nauczyciela z 30-letnim stażem odchodzącym na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy podatnik może sprzedać auto zakupione w Japonii na fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy stanowisko zastępcy kierownika działu statystyki medycznej skutkuje zakwalifikowaniem do grupy 6 współczynnika pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Od jakiej wartości należy odprowadzić podatek VAT w przypadku przekazania osobie fizycznej prezentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy ukruszenie kawałka sztucznej korony zęba jest urazem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dyrektorowi - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent z chwilą ostatniego dnia pełnienia funkcji dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy piec muflowy jest urządzeniem energetycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy ponowne wybory sołtysa należy zwołać za pomocą zarządzenia wójta czy uchwały rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Czy przepisy określają sposób opisywania przyczyny zewnętrznej wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy GOPS musi wydać ponowne zaświadczenie w programie Czyste powietrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaki współczynnik pracy należy przypisać opiekunkom medycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie rejestratora medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Jaki współczynnik pracy należy zastosować wobec dezynfektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Czy za czerwiec należy wydać decyzję odmowną i informacją przyznać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 lipca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy doliczamy dochód z tytułu zatrudnienia w centrum integracji społecznej do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wydać nową decyzję przyznającą zasiłek stały na okres ważności dostarczonego orzeczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przysługuje KDR 20-letniej córce, która studiuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy istnieją podstawy do przyznania stronie świadczenia wychowawczego za czerwiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy skarbnik gminy może podpisać dokumenty w czasie jego urlopie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jakie należy począć kroki w celu wydania decyzji w sprawie umorzenia zadłużenia z FA lub decyzji odmownej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy spółka powinna wystawić fakturę ze stawką NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne