Questions and answers

Czy strony mogą porozumieniem zmienić zasady wynikające z umowy o zakazie konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy szkoła może zawierać umowy zlecenia z firmą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze należy się ojcu dzieci w pełnej kwocie przy braku zmiany wyroku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy taras i balkon zaprojektowany w ścianie prostopadłej do granicy musi być w odległości 1.5 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy w decyzji o warunkach zabudowy można określić linię zabudowy od działki sąsiedniej na 4 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy zakup nieruchomości przez państwową osobę prawną wymaga uzyskania zgody organu właściwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy żądać przeprowadzenia pomiarów fenolu przez laboratorium akredytowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Do kogo wnosi się opłatę, o której mowa w art. 139 pr.geol.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje wicedyrektorowi szkoły, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji kierowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jaka będzie procedura zbycia udziałów gminy w magistrali?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jaka jest podstawa do kontroli palenisk w domach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Jaka powinna być procedura postępowania, jeśli poszkodowany zgłosił uwagi do protokołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkowany jest wynajem krótkoterminowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie informacje od spółki komandytowej powinien otrzymać na koniec roku udziałowiec nierezydent?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie informacje powinny się znaleźć na karcie samokontroli pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie przepisy należy stosować do gospodarowania i trybu zbywania nieruchomościami agencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą uzyskanie nieruchomości z likwidowanej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą uzyskanie nieruchomości z likwidowanej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Gzik Tomasz | Aktualne

Jak należy prowadzić ewidencję wytworzenia i zużycia prądu wyprodukowanego przez spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy zaksięgować i wykazać w bilansie zysk fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak określić miejsce pracy pracownika tymczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak prawidłowo opodatkować budowle Spółdzielni Mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę za usługę reklamową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach wydatki na używanie samochodu osobowego, który jest wynajmowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć podatek naliczony, gdy fakturę korygującą otrzymano wcześniej, niż duplikat pierwotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ująć w PKPiR korektę kosztów dokonaną w związku ze zmniejszeniem dofinansowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w PKPiR wydatki na przystosowanie nieruchomości w stanie deweloperskim do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić czy elektroniczny dokument księgowy został zatwierdzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy należy ująć korekty faktur w związku z tzw. korektą paliwową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy należy uwzględnić zmniejszenie kwoty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kto jest administratorem danych przetwarzanych w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne