Questions and answers

Czy spółka cywilna ma obowiązek utworzenia PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy spółka musi zaraportować schemat podatkowy ze względu na posiadanie 100% udziałów w zawieszonej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedając środek trwały podatnik ma obowiązek skorygować VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż mieszkania jest opodatkowana podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy szkolenie z zakresu bhp może zostać sfinansowane ze środków doskonalenia zawodowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy środek trwały zakupiony przez podatnika musi zostać zaksięgowany w kolumnę 15 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy środki na wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe są ujęte są w subwencji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy środki niepodlegające zajęciu pomniejszają limit kwoty wolnej od zajęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy ustalając wskaźnik zwiększający należy ująć liczbę uczniów poza szkołą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wpływ na rachunek klienta z ARiMR jest zwolniony spod egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy w ramach decyzji ujednolicającej pozwolenie zintegrowane można usunąć z treści martwe zapisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wszystkie wyniki badań laboratoryjnych muszą funkcjonować jako EDM?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy wynajem lokali w internacie w celach mieszkaniowych korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w załączniku CIT/8S należy uwzględnić dane dotyczące wsparcia z uzyskanej pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy w zespole szkół zawodowych powinien obowiązywać regulamin pracowni przedmiotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy zaliczki generują przychód, gdy zostały przekazane w ramach mowy cesji praw i obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy zarząd odpowiada za złożenie dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy z dotacji oświatowej można zatrudnić pielęgniarkę w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zmiany umów zawartych pod rządami starego PZP należy dokonywać zgodnie z tą ustawą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy zwrot wadliwego towaru bez opłacenia wystawionej faktury proforma jest naruszeniem prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Do kiedy należy poinformować nauczyciela, że liczba godzin zostanie zmniejszona

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Do kiedy nauczyciele powinni złożyć wniosek o nadanie stopnia awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Gdzie w załączniku PIT/ZG należy wykazać zasiłek chorobowy uzyskany przez pracownika w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka będzie podstawa prawna przedłużenia stażu do czasu uzyskania kwalifikacji pedagogicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jaka jest procedura zmniejszenia wymiaru kierownikowi szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy posągiem a pomnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jaka powinna być wilgotność powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak dla celów VAT należy ustalić miejsce świadczenia usługi w przypadku dzierżawy maszyny od podmiotu z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć organ by wyegzekwować zasiłek stały od osoby która odebrała je za zmarłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba prowadząca zajęcia programowania w technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba zatrudniona w technikum informatycznym jako nauczyciel przedmiotów zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie okresy należy porównywać ubiegając się o wsparcie na podstawie przepisów tzw. tarczy 7.0?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jakie sankcje grożą za przekroczenie wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wydzielenie nowej spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie skutki prawne odnośnie dokonanego podziału geodezyjnego rodzi unieważnienie decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Jakie środki pieniężne na rachunku nie podlegają zajęciu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jak kwalifikować istotność odstąpienia od projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu nauczyciela religii zatrudnionego na 2/23 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy określić, czy nauczyciel posiada wystarczające przygotowanie pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy składać arkusz organizacyjny w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy ustalić harmonogram pracy pracownika służb BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy ustalić kwotę obrotu, od której zależy zwolnienie od obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne