Questions and answers

Czy oznaczenie "stażysta" jest wymagane na pieczątce lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy podatnik może dalej korzystać ze zwolnienia z VAT, jeżeli korzysta z usług automatyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pompy zasilające sieć przeciwpożarową zalicza się do urządzeń przeciwpożarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy po powrocie z urlopu wychowawczego pracownik może otrzymywać wynagrodzenie minimalne bez premii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy pracodawca może określić limit godzin pracy twórczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może przyznać premię uznaniową tylko niektórym pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może zrezygnować z ZFŚS w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółce przysługuje prawo odliczenia podatku VAT od faktury opłaconej w czasie zawieszenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy starostwo powiatowe powinno prowadzić ewidencję księgową pozabilansową nieruchomości Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy udzielony kontrahentowi z kraju trzeciego bonus należy wykazać w JPK jako umniejszenie eksportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wynajmujący lokal komunalny od gminy powinien opłacać podatek od nieruchomości od gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zmiana lokalizacji zjazdu na działkę budowlaną stanowi istotne odstąpienie od projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy żona może rozliczyć się ze zmarłym mężem korzystając przy tym z ulgi termomodernizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi, który w pierwszym miesiącu nie przychodzi do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jaka jest forma odmowy przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót geologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jak firma powinna postąpić z wpisem rejestrowym w dziale XII BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT ma podatnik, który dokonuje dostawy towaru do unijnego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie są minimalne wymagania dotyczące utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie stawki podatku od nieruchomości należy zastosować do gruntów Bp i Ba należących do osoby prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przyjąć za podstawę do wyliczenia wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak należy ewidencjonować materiały jednorazowe, wykorzystywane przy świadczeniu usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy klasyfikować wydatki poniesione na wydanie opinii biegłego sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak należy rozliczyć świadczenia otrzymane od spółki matki pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych nieodpłatnie przejętą sieć wodociągową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować polisę ubezpieczeniową samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak poprawnie zaksięgować wystawioną w kwietniu fakturę za wynajem hali, jeżeli najem będzie odbywał się w maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, gdy zgłoszone roboty nie wymagają ani zgłoszenia ani pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak rozliczyć diety w przypadku podróży do dwóch krajów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć pensję dyrektorską z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć w Polsce norweskie dochody z tytułu wypłaty wdowiej renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych SP ZOZ wyksięgowanie gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak wyksięgować zużyty sprzęt AGD z ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak wyliczyć pomoc publiczną w przypadku zwolnienia z podatku rolnego gruntów RIVa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Jak Zarząd Dróg Wojewódzkich powinien zaksięgować zwrot wpłaconej kary wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Kogo w trybie podstawowym w wariancie II zamawiający zaprasza do składania ofert dodatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Kto ponosi koszty wykonania badań oraz działań naprawczych w stosunku do zanieczyszczonej powierzchni ziemi i gleby?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Który organ powinien wypłacać świadczenie 500+ do czasu prawomocnego wyroku w sprawie rozwodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów następuje kwalifikacja urządzeń jako urządzeń energetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje urlop nauczycielowi przechodzącemu z placówki nieferyjnej do feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób powinien zostać przeprowadzony konkurs na funkcję dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne