Pytania i odpowiedzi

Czy przekazanie produktów do testowania rodzi przychód po stronie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy dostawa ma charakter łańcuchowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak obliczyć utracony dochód za czas odbywania ćwiczeń wojskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wysyłka faktury na kilka adresów mailowych może skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie skutki w VAT od lipca 2021 r. ma sprzedaż okien bez montażu na rzecz konsumentów w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Od którego momentu powinno być stosowane zajęcie komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż domów modułowych na rzecz klienta z Niemiec będącego osobą prywatną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy ryczałt mieszkaniowy powinien być ujęty w podstawie zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy załączniki do protokołu powypadkowego sporządzanego w przypadku wypadku ucznia stanowią integralną jego część?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy spłacone świadczenia świadczenia należy rozliczyć na poprzednie miesiące i żądać zwrotu opłaty za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy z funduszu sołeckiego można zakupić kosiarkę, pralkę i suszarkę dla OSP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję zasiłku rodzinnego, od dnia zasądzenia alimentów od ojca dziecka, czy od dnia prawomocnego wyroku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy jednostka może przyjąć dowolne kryterium w kwestii ustalania progu istotności błędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy księgować zaliczki na podatek CIT w formie uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy dodatek mieszkaniowy został wypłacony w wyższej wysokości niż przysługiwał?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę w związku z centralizacją VAT w samorządach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Za jaki miesiąc należy uzyskać dochód do zasiłku rodzinnego, za wrzesień czy październik?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Kiedy sprzedaż zużytych składników rzeczowych (np. biurka, szafy) może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przedsiębiorca ma prawo odmówić wystawienia faktury do paragonu, jeśli klient nie zwróci oryginału paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w szpitalu posiadającym szpitalny oddział ratunkowy pracodawca powinien zapewnić pracownikom nie medycznym apteczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zgon pracownika w zakładzie pracy bez określonej przyczyny i stwierdzenia urazu należy uznać jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy usługa montażu maszyny powinna być uwzględniona w podstawie opodatkowania WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy na jednej działce budowlanej może być realizowana jednocześnie zabudowa jednorodzinna i zagrodowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

W jaki sposób przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla różnych stanowisk pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakie rozwiązania prawne gmina albo sąsiedzi mogą zastosować, aby sprawa mogła zakończyć się usunięciem drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Jaka jest rola zespołu programowego w zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ)?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy ojcu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, gdy pełnoletni syn po powrocie z Domu Dziecka mieszka u ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak zapisać w decyzji obowiązki wynikające z prowadzenia ewidencji - na pełnomocnika czy gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy na działce rolnej, inwestor nie będący rolnikiem może wybudować budynek gospodarczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy GOPS może zatrudnić osobę pełniącą obowiązki głównej księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pobieranie zasiłku chorobowego z ZUS w trakcie prowadzenia działalności jest uzyskiem dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy od wartości upominków w formie talonów do Empiku nalicza się podatek dochodowy i składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy informacja dotycząca szczepień COVID wychowanków Domu Dziecka stanowi informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wydać decyzję, czy tylko w notatce opisać sytuację i przekazać księgowej pod przelew zwrotny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy DPS powinien wystawić notę odsetkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy niepubliczne przedszkole może z udzielonej mu przez gminę dotacji sfinansować koszt ubezpieczenia budynku przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy umorzyć postępowanie wszczęte w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy jest konieczność wydawania kolejnej decyzji o dłużniku alimentacyjnym uchylającym się od zobowiązań alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy świadczenie rodzicielskie jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy ojcu dziecka przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zaliczki na poczet zysku, wypłacone wspólnikom spółki komandytowej, generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy się dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jaki powinien być skład rodziny we wniosku o wydanie zaświadczenia z programu "Czyste powietrze"?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy oprócz postanowienia sądu wymagane jest zaświadczenie lekarza z aktualną datą do umieszczenia osoby w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne