Questions and answers

W jaki sposób można założyć adres do e-Doręczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Od kiedy podatnik podatku rolnego nabywa prawo do ulgi inwestycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Czy zwrot za parking prezesowi zarządu należy uznać za przychód ze stosunku pracy, czy z powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest samodzielne wykonywanie przez pracowników czynności naprawczych maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik socjalny w instytucie naukowo-badawczym jest pracownikiem działalności podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Według jakiego kursu rozliczyć delegację pracownika, jeśli za jego zgodą dostał zaliczkę w PLN?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo liczy się termin uprawomocnienia decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Jak należy oznaczyć najem w stosunku, do którego nie została wystawiona faktura, rachunek ani paragon?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Co powinien zrobić podatnik, który przekroczył limit 42 000 zł sprzedaży WSTO dla Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy i w jakim zakresie zakład zobowiązany jest spełniać wymogi r.o.m.p.o. i zatwierdzonego operatu ppoż.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek VAT od zakupu masażera, który ma służyć pracownikom w czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć fakturę dokumentującą zakup paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak poprawnie zaksięgować ujawnienie nadwyżki wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy do okresu trwania umowy wlicza się także okres gwarancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Bieńko Monika | Aktualne

Kto jest adresatem roszczeń właścicieli budynku mieszkalnego, objętego zarządem spółki miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy sprzedaż działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki kurs waluty obcej powinien zastosować podatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma nabycie kart Multisport, które są przekazywane odpłatnie pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy przekazanie samochodu osobowego na cele prywatne podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy projektowana inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak opodatkować usługę montażu rusztowań wykonywaną w Polsce dla firmy ze Słowenii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów starosta powinien wydać zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

W którym miesiącu podatnik powinien skorygować VAT z faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy przy zgłoszeniu na budowę garażu inwestor powinien we wniosku określić rodzaj instalacji oświetleniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy współwłaściciele nieruchomości mogą wspólnie wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy faktury zaliczkowe dotyczące usług telekomunikacyjnych i internetowych należy wykazać w JPK_V7M?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Na jakich zasadach opodatkować Koreańczyków oddelegowanych do oddziału w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przepisy dotyczące limitu 50% w VAT dotyczą odliczenia podatku od VAT-23?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy spółka może odliczyć VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta z tytułu uszkodzenia kabla energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy wypłacić nowo zatrudnionemu pracownikowi nagrodę jubileuszową, do której nabył prawo w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak zewidencjonować wpłatę w wysokości 1000 zł dokonaną przez pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć zlecenie wykonywane przez Polaka w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podmiot leczniczy udzielający świadczeń w oddziale nefrologicznym ma obowiązek zatrudniania dietetyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy przepis o.p. o zaliczeniu nadpłaty wskazuje kolejność, czy możliwość zaliczenia nadpłaty podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne