Questions and answers

Czy terminy wynikające z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego mają charakter terminów procesowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Kiedy wypłacić trzynastkę pracownikowi szkoły zatrudnionemu na okres sezonowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie rodzicielskie osobie, która pobierała zasiłek macierzyński w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy osoba współpracująca może otrzymać świadczenie postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy dla wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadów należy ustanowić zabezpieczenie roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy spółdzielnia może odliczyć VAT z faktury dotyczącej remontu drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zapłata przez kompensatę pozbawia prawa do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Po czyjej stronie leżą obowiązki związane z wprowadzaniem lampy UV, świetlówek w lampach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze ojcu na wnioskowane dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy służba bhp ma szczególne zadania w sytuacji pojawienia się zakładzie pracy koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy dowieszenie drugiego toru linii napowietrznej 0,4kV jest przebudową czy rozbudową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jakie skutki wywołuje zwolnienie od składek w rozliczeniu z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wychowawcy specjalnych ośrodków-szkolno wychowawczych powinni pracować zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć składki ZUS, w przypadku których zastosowano zwolnienie w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wynagrodzenia gwarancyjne są kosztem kwalifikowalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak udokumentować świadczone usługi krawieckie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy usługa dostępu do katalogu online świadczona przez niemieckiego kontrahenta stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić spadek obrotów gospodarczych dla potrzeb PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może ujmować wynagrodzenia w kosztach uzyskania przychodu zgodnie z polityką rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wójt może potwierdzać własnoręczność podpisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

W jakim sposób dokonać zmiany kategorii drogi powiatowej na kategorię drogi gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy w JPK_V7M kodami GTU należy oznaczać również wewnętrzne dokumenty sprzedaży "WEW"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona przez małżonka wspólnika spółki cywilnej na rzecz spółki, podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w trakcie trwania stanu epidemii możliwe jest wezwanie inwestora do uzupełnienia wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy do zgłoszenia wiaty rekreacyjnej na działce LS VI wystarczy dołączenie informacji o pochodzeniu gleb?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jakie konsekwencje w VAT ma wykup ubezpieczenia dla pracowników w związku z pandemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak obliczyć PCC od umowy użyczenia nieruchomości spółce cywilnej przez jej dwóch wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT nabycie usługi malarskiej wykonanej przez szwajcarską firmę w hotelu na terenie Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma obniżenie czynszu najemcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nieprawidłowe wykazanie przychodów w PIT-11 obliguje do sporządzenia korekty tej informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy spółka nabywająca w ramach refaktury energię, nie ma obowiązku rozliczania od tej energii podatku akcyzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy na organizatorze zbiórki na rzecz szpitala ciążą jakieś obowiązki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy notariusz ma obowiązek złożyć SD-Z2 w przypadku darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Co to jest drzewo celów i jak ułożyć hierarchię celów dla urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Mielczarek Jakub | Nieaktualne

Czy podatnik może dokonać odliczenia VAT z różnych pozycji faktury w innych okresach rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Przez ile miesięcy z postojowego może skorzystać osoba która zawiesiła działalność w marcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak księgować operacje finansowe dotyczące zakupu kontraktów terminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy pokrycie straty spółki z o.o. komunalnej przez gminę podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne