Questions and answers

Co zmieniło się w wypełnianiu arkuszy ocen szkół policealnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

O jaki okres wydłużyć staż nauczyciela mianowanego z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy pracodawca może kierować pracowników na badanie w kierunku SARS-CoV-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielowi w związku z wygaśnięciem stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy refaktury podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT, jeśli minęły dwa kolejne okresy rozliczeniowe uprawniające do odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie PKD znajdzie zastosowanie dla sprzedaży artykułów elektroenergetycznych poza siecią sklepów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy lekarza z I stopniem specjalizacji można w dokumentacji elektronicznej określać jako specjalistę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w czasie epidemii zostało zawieszone działanie komisji BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak postępować w przypadku decyzji podatkowych, które są nieostateczne w związku z art. 98 ustawy o SARS-CoV-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy pielęgniarka zyskuje prawo do dodatków za pracę w godzinach nocnych oraz pracę w niedziele lub święta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Na jakie konto zaksięgować różnicę kursową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczyć członka zarządu będącego nierezydentem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy korzystanie z kasy przed terminem wynikającym z ustawy lub rozporządzenia pozbawi podatnika prawa do ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak potraktować wytworzony w wyniku przetwarzania odpad o kodzie 19 08 05 - jako palny czy niepalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak odliczać VAT od samochodów demonstracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jakim rodzajem ujmowanej wody mamy do czynienia przy ujęciach infiltracyjnych poddenych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy płatności w ramach kompensaty można ujmować w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy przedszkole prywatne może skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń w ramach tarczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy niepełnoletni uczeń szkoły ponadpodstawowej może zadać pytanie w trybie informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy oddział osoby prawnej może skorzystać ze zwolnienia od składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakich kontach księgowych należy dokonać zapisów związanych ze zwrotem środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy należy dokonać korekty VAT, jeśli wierzytelność została umorzona przez kompensatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar urlopu pracownika, którego etat w ciągu roku zmniejszył się z 3/4 do 1/2?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel ma obowiązek prowadzenia lekcji on-line i upowszechniania swojego wizerunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy kierowca, który utracił prawo jazdy ma prawo żądać realizacji praw, osób których dane dotyczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy należy przywrócić do pracy pracownicę, która po zwolnieniu oznajmiła, że jest w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy do wzoru podstawiamy również masy odpadów, dla których stawka wynosi 0 czy całkowicie je pomijamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy zbieranie odpadów o kodzie 17 01 03 wymaga ustanowienia zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy praca wykonywana dorywczo w gospodarstwie rolnym rodziców wlicza się do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie skutki niesie za sobą zwolnienie pracownika w ramach tarczy, który ma prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Którą przyjąć stawkę zabezpieczenia roszczeń dla 1Mg odpadu o kodzie 13 05 07*?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą nieopłacenie faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy można dokonać korekty zgłoszenia celnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zmiana dachu na istniejącej konstrukcji stanowi rozbudowę czy roboty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy wójt może decydować o usunięciu drzew z działki oznaczonej jako ls?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy na terenie zamkniętym pozwolenie na budowę wydaje starosta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jak opodatkować odsetki od lokat założonych w niemieckim banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W którym momencie ująć w przychodach wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest, aby okres zwolnienia lekarskiego wykroczył poza okres trwania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne