Questions and answers

Czy mogę odliczyć naliczony przez polskiego przewoźnika VAT dotyczący refaktury kosztów transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma wpływ na organizację zajęć w zaplanowanych grupach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy na absolwenta - wychowanka bursy szkolnej przysługuje dotacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Którą deklarację VAT skorygować, jeśli w 2020 r. spostrzeżono, iż w 2019 r. zastosowano odwrotne obciążenie zamiast stawki 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pilota samolotu jednośmigłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy szpital może współpracować z korporacją taksówkarską i reklamować jej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy pracownik może posiadać przy sobie kopie oryginałów uprawnień na suwnice i żurawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy usługi szkoleniowe w zakresie BHP oraz nadzoru BHP podlegają oznaczeniu GTU 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy od 1 października 2020 roku faktury sprzedaży muszą być księgowane z pozycjami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Na rzecz jakich podmiotów świadczone usługi elektroniczne powinny być oznaczone jako EE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy naczelnik stowarzyszenia może skorzystać ze zwolnienia od PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy z ZFŚS można udzielić pracownikowi zapomogi w związku z COVID?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy neony reklamowe produkowane dla sieci handlowych są sprzętem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy można odliczać 100% VAT od wydatków dotyczących lawety?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy komandytariusz może zawiesić własną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy przepisy określają odległość od drogi ewakuacyjnej w jakiej można składować materiały łatwopalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób wspólnik spółki cywilnej może przejąć majątek spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek informowania lekarza medycyny pracy, że pracownik pobiera rentę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy za torbę wydaną w sklepie wykonaną w całości z poliestru należy pobrać opłatę recyklingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy od zakupu towaru, z późniejszym bezpłatnym przekazaniem go osobom trzecim, można odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak kwalifikować prace związane z procesem produkcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy spółka może nie naliczać diet i dodatku za rozłąkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy płatności podatku VAT w metodzie podzielonej płatności można dokonać z innego konta bankowego niż zapłata netto faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób podejmowane są uchwały rady pedagogicznej w sprawie wydania opinii o kandydatach na stanowisko wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć zwiększony podatek należny wynikający z faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Która komórka powinna przeprowadzać wywiad z pacjentem przy przyjęciu go do szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Jak potraktować nieobecność pracownika od dnia kiedy nie zgłosił się na komisję lekarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przeglądanie udostępnianych dokumentów na amerykańskiej stronie internetowej należy traktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy usługa transportu powinna być oznaczana kodem GTU_13?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zgodę na hospitalizację, badanie lub zabieg pacjent może wyrazić poprzez podpis na tablecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Kiedy zastosowanie znajdą zmienione przepisy Prawa budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

W jaki sposób powinna zostać przeprowadzona analiza cen transferowych dla transakcji wykonania robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka stawka ryczałtu obowiązuje przy dostawie wytworzonych produktów cukierniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy odprowadzić podatek i składki ZUS o wartości naprawy samochodu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od 1.10.2020 r. refaktura karty multisport na spółkę powiązaną musi być oznaczona symbolem B_MPV_PROWIZJA?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie instrukcje pracodawca powinien przekazać pracownikom pracujących w narażeniu na SARS-Cov-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy w umowie zlecenia można dodać zapis nt. palenia tytoniu i odliczania tego czasu z godzin przepracowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zleceniobiorcę należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić czy jednostka samorządu terytorialnego działa jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaplanować czas pracy pracownika młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zasady powstawania obowiązku podatkowego uległy zmianie od 1.10.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zmiana funkcji pomieszczenia sypialni wymaga zmiany pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy w czasie pandemii pracodawca ma możliwość skierowania rezydenta do pracy na innym oddziale?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy pracodawca może podpisać umowę o pracę wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie wymagania powinna spełnić dokumentacja geologiczna inna związana z likwidacją otworu studziennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy usługi związane z naprawą wodomierza będą podlegały oznaczeniom GTU i MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zapłacić całą kwotę brutto z rachunku VAT nabywcy na rachunek VAT sprzedawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić dochód (usługi opiekuńcze) za miesiące lipiec i sierpień br. wskutek przyznania emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zdezaktualizowane podręczniki, których nie używa szkoła można przekazać na działalność misyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie symbole klasyfikacyjne należy nadawać dokumentom wytworzonym przez koordynatora do spraw dostępności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy udostępnianie innemu podmiotowi nazw podmiotów będących klientami wymaga podpisania umowy powierzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne