Questions and answers

Jakie badania powinny być wymagane od podmiotów przekazujących ziemię i kamienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie będą konsekwencje zakupu lokalu na wynajem, jeżeli podatnik później zlikwiduje firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie kompetencje posiada prezydent miasta by nakazać podmiotowi likwidację naruszeń w ubojni drobiu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie konsekwencje w VAT ma zawarta z kontrahentem umowa nowacji zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie pozwolenia powinna posiadać gmina żeby móc przewozić zwierzęta i padliny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą konwersja wierzytelności na akcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą sprzedaż działalności spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma sprzedaż działalności spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki kod CN powinien zostać nadany dla preparatu do płukania zatok zawierającego srebro koloidalne i wodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakim regulacjom podlega patynownia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakim szczepieniom należy poddawać pracowników oczyszczalni i terenów zielonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki tryb dochodzenia należności należy zastosować w przypadku opłaty przekształceniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak należy księgować zakupy towarów handlowych i produktów do wytworzenia posiłków zużywanych na bieżąco?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy rozumieć zapisy art. 35 ust. 10 RODO - wyłączenia z oceny skutków dla ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak oznaczać faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w VAT-7/VAT-7K?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinna postąpić firma która wystawiła kartę przekazania odpadów na inne miejsce działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa otrzymania mikropożyczki z Urzędu Pracy w związku z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczyć nietransakcyjne WNT od importu samochodu z Kanady, odprawionego w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć WNT, jeśli data wystawienia faktury to czerwiec 2019 r., a towar dotarł dopiero w marcu 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć wpłatę na dostawę towarów na eksport do Kanady?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć w Polsce sprzedaż samochodu sprowadzonego spoza UE do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć zaliczkę otrzymaną w czerwcu w związku ze wzrostem VAT na dany towar z 8% na 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak skorygować sprzedaż dokonaną w czasie zwolnienia z VAT, jeśli obecnie podatnik jest już czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ustalić normy prób dla aktorów i czy trzeba ujmować zapis dot. norm w umowie o pracę z aktorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak ustalić zobowiązanie podatkowe od dywidendy wypłaconej w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak uzupełnić pole P_18 w pliku JPK_FA, w przypadku transakcji sprzedaży złomu przedstawionych w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Ja wykazać fakturę za aktualizację programu otrzymaną od kontrahenta z Australii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym należy wypłacić świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy spółka powinna rozliczyć korektę faktury dotyczącej importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Od kiedy obywatelce Mołdawii przyznać świadczenie wychowawcze i świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy ująć w księgach rachunkowych otrzymany zwrot podatku VAT z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Za jaki okres wolno żądać od nowego pracownika świadectw pracy z innych miejsc pracy zgodnie z prawem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Co można wytwarzać w aptece z tzw. medycznej marihuany?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Co można zrobić, żeby firma deweloperska zwróciła pieniądze na konto wspólnoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Co powinna zrobić spółka z o.o., która nie posiada NIP, a chciałaby złożyć sprawozdanie do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy adres zamieszkania i adres korespondencyjny pracownika są danymi obowiązkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy aktorom przysługują koszty 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy członka zarządu obowiązuje okres wypowiedzenia wynikający z treści umowy, czy przepisów kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy dół pod składowisko, który wypełnił się wodą opadową należy traktować jako staw rybny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy dyrektor może dokonać zbliżenia kierunku studiów do nauczanego przedmiotu w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy faktury za poniesione wydatki zakupione w lipcu bądź w sierpniu należy uwzględnić do wypłaty stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy gmina może zmienić obowiązującą umowę i wprowadzić odbiór odpadów zmieszanych dwa razy w miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy można przedłużyć na wniosek strony dwutygodniowy termin złożenia zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można wypłacić świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego na miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można zwolnić pracownika niepełnosprawnego, jeśli pracodawca otrzymał dofinansowanie ze środków FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy nowacja spełnia definicję uregulowania należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy od wydatków rady pracowniczej można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opłata za czynności radców prawnych to kwota netto, czy kwota brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podpis elektroniczny musi posiadać uwidoczniony znak graficzny w konkretnym miejscu na dokumencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy powstaną różnice kursowe przy płatnościach realizowanych za pośrednictwem platformy STRIPE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne