Questions and answers

Czy przedsiębiorca może wystąpić o świadczenie postojowe w czerwcu, jeżeli spadek przychodów był w kwietniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przy rozbiórce plan organizacji robót może zastąpić plan organizacji montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy refundacja wynagrodzeń z PUP obejmuje składki ZUS, z których pracodawca już został zwolniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy rodzina z Białorusi z decyzją "pobyt tolerowany" ma uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy samo powołanie się na wystąpienie pandemii koronawirusa jest wystarczające do obniżenia wynagrodzenia wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kozłowski Bartosz | Nieaktualne

Czy spółka przejmująca po połączeniu z inną spółką może stosować dwa różne systemy finansowo-księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy szkoła może zamieścić na swoim oficjalnym fanpage w serwisie Facebook film z muzyką?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy świadcząc usługi pozyskiwania klientów można korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy temperaturę ciała pacjenta może mierzyć tylko pielęgniarka?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy użytkownik ogródka działkowego powinien dołączyć zgodę burmistrza na usunięcie drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy w czerwcu można złożyć wniosek o postojowe za każdy miesiąc oddzielnie, czyli za marzec, kwiecień i maj?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w okresie epidemii koronawirusa zawieszone jest naliczanie odsetek od należności publicznoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy w przypadku odmowy wystawienia oceny przez pracodawcę, oceny klasyfikacyjne powinien ustalić dyrektor szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w PSZOK można przyjmować katridże do drukarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy w umowie o zarządzanie powinien być zapis związany z możliwością przystąpienia do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wykonywanie badań wyłącznie w celu otrzymania krewkarty należy do świadczeń gwarantowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy zgłoszenie płatnika składek ZUS wymaga podania kodu tytułu ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Do której klasy należy przypisać ucznia, który powtarza klasę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak ewidencjonować wydatki, które zostały poniesione z otrzymanej subwencji w ramach tarczy finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie mogą być powody odmowy przyjęcia do szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jakie opłaty obowiązują przy zmianie stawki rocznej opłaty z 3% na 2%?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak należy księgować otrzymane przez szpital środki finansowe w związku z pandemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy prawidłowo udokumentować wniosek o stypendium socjalne w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy prawidłowo wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy wyznaczyć początkową datę stażu na stopień awansu nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy zaliczać okresy pracy w innych placówkach do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak odliczyć VAT z faktury za naprawę samochodu, której koszty w połowie ponosi ubezpieczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak opodatkować duńskie przychody, jeśli w Polsce także uzyskano przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować świadczenie usługi budowlanej na rzecz kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać pomoc finansową z tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak teraz firma może stworzyć karty ewidencji odpadów z wpisami od początku roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych wpływ raty pożyczki mieszkaniowej na konto ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wyliczyć nagrodę jubileuszową pracownikowi samorządowemu, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak zaklasyfikować w gminie będącej partnerem projektu środki otrzymane od Fundacji Rozwoju Regionów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy dokonać korekty w sytuacji, gdy stosowano błędną stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy można wyrazić zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy pracownik powinien się wyłączyć od postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto może założyć biuro rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto musi potwierdzić, że otrzymał i przemieścił towary do kraju unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto powinien prowadzić postępowanie na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Kto wypisuje zgodę na nadgodziny w szkole, w której zatrudnieni są małżonkowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie rozszerzyć zakres wydanej decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne