Pytania i odpowiedzi

Czy w uchwale rady gminy, która stanowi o sprzedaży nieruchomości gruntowej, jest obowiązek podawania rodzaju przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy obowiązek wyegzekwowania naruszenia w wielkości zabudowy w związku z naruszeniem regulaminu należy do ROD?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy OPS może udostępnić dane w postaci opinii o sytuacji materialno-bytowej osoby dla UG?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie przepisy powinna zastosować gmina przy udzielaniu zamówienia na usługi prawnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy można ponownie ustanowić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu na rzecz jednego z byłych małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek dbać o pozostałości nagrobków, krzyży?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy przepisy bhp regulują pracę pił po awaryjnym zatrzymaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Jak wyliczyć staż urlopowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak potraktować przerwy w wykonywaniu pracy tymczasowej na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć pracę pracownika niepełnosprawnego, który otrzymał zgodę lekarza na pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony w okresie ochrony przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy komisja socjalna musi tworzyć protokoły z posiedzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w związku z zakończeniem równoległego zatrudnienia należy wystawić świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kto jest następcą prawnym Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy jest możliwość wydania decyzji zmieniającej dla budynku letniskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy sprzedaż gruntu budowlanego powinna być opodatkowana podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy urządzenia fotowoltaiczne instalowane wraz z instalacjami, zamontowane na dachu budynku, będą budowlą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy jest możliwość objęcia osoby prawem do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na 90 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy wydać decyzję usług opiekuńczych na nowy okres zasiłkowy w związku ze zmianą kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy oferta podlega odrzuceniu jeżeli wpłynęła kilka sekund po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy pisma wysyłane do klientów drogą elektroniczną powinny być dokumentami dostępnymi cyfrowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy oszczędności podlegają wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa należy ponownie składać deklaracje PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak dochodzić roszczeń z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia od przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2021 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy przysługuje prawo do zasiłku stałego dla osoby przebywającej od 17-go roku życia w zakładzie poprawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przyznane świadczenie pielęgnacyjne na syna jest nienależnie pobrane czy nienależnie wypłacone?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zasiłek okresowy może zostać przyznany na dłużej niż rok budżetowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką wydać decyzję dotyczącą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy o sposobie rozpatrzenia skargi należy również poinformować te organy, które otrzymały skargę do wiadomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy wydać decyzję przyznającą świadczenie pielęgnacyjne stosując art. 15h ust. 1 pkt 1 ustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć kwotę nienależnie pobranego zasiłku stałego do zwrotu nie mając kwoty netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wyliczając dochód do świadczeń rodzinnych, świadczenie rodzicielskie jest dochodem uzyskanym w miesiącu styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W którym miejscu należy wprowadzić dane o zbiornikach do magazynowania oleju?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy organ powinien wymagać, by projekt architektoniczno-budowlany był podpisany przez konstruktora?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy komornik postąpił prawidłowo odmawiając udostępnienia informacji dotyczącej wysokości wypłaconych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może prowadzić działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podajemy średnią moc, jaką rzeczywiście zużywa budynek, czy tą jaką mamy określoną w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Które wiersze należy wypełnić składając deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można zasypać rów, który przebiega przez działkę prywatną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne