Questions and answers

Czy OPS może zwrócić się do ZUS o niepotrącanie zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracownik łączący pracę z urlopem rodzicielskim może pracować w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przeliczyć dochód rodziny do stypendium szkolnego wskutek zmiany dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy przepisy określają ile miejsca jest wymagane do rozładunku lub załadunku tirów na terenie magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może udostępnić dane dot. zmarłego członka spółdzielni wierzycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy stowarzyszenie samorządów podlega przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w świetle RODO powinna zostać zaktualizowana instrukcja kancelaryjna u zarządcy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek zamieszczania klauzuli RODO w umowie jeśli zawarł ją w SWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych klienta w przypadku reklamacji towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaka transakcja powinna być oznaczona w JPK jako transakcja łańcuchowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakimi zasadami należy się kierować przy składowaniu materiałów na regałach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Na jakich zasadach uwzględnić dodatek szkodliwy w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Od kiedy przyznać prawo do świadczenia wychowawczego na wniosek złożony przez ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy cyfrowe odwzorowanie zgody pacjenta ma moc oryginału?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy członkowie spółdzielni powinni mieć dostęp do wszystkich planów gospodarczo-finansowych spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy decyzja zasiłku stałego została poprawnie wydana?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy dyrektor może wydłużyć nauczycielowi urlop wychowawczy do końca roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy dzień ustanowiony za dzień wolny od pracy jest wolny także dla wicedyrektora i kierownika biblioteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można dopuścić nauczyciela do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy nadal powinien być wypłacany zasiłek stały, czy należy uchylić prawo do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel mianowany może kontynuować pracę w szkole w niepełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi będzie przysługiwało dodatkowe wyagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi można udzielić urlopu uzupełniającego bezpośrednio po urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi można udzielić urlopu wychowawczego na okres 35 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy notatka służbowa ze spotkania z rodzicami dzieci hospitalizowanych powinna być częścią historii choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy okres niezatrudnienia przez wakacje przedłuża staż nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy organ nadzoru budowlanego ma obowiązek sprawdzić projekt techniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy organ podczas prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę ma prawo żądać podpisu projektanta w częściach opisowych projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy pełnomocnictwo wójta powinno mieć formę zarządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy porozumieniem zmieniającym można dokonać zmiany terminu zakończenia umowy o pracę z nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy postawienie gotowego obiektu saunowego wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy projektant musi zaprojektować badania polowe dla gruntów organicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy rok przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia powoduje przerwanie jego stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne