Questions and answers

Czy można uznać pismo dotyczące umożliwienia przeprowadzenia wywiadu za doręczone w związku z art. 43 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można wywozić gruz na działkę bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy doliczyć dochód uzyskany z tytułu umowy zlecenia w grudniu 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy należy odmówić prawa do zasiłku stałego i zaprzestać wypłaty zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy opłacić PCC w związku z otrzymaniem zgody na ustanowienie hipoteki od współwłaścicielki budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nieściągalna wierzytelności obce można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy pracownik w ramach ruchomego czasu pracy może rozpoczynać pracę między 7:00 a 14:00?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy prawidłowe jest kopiowanie legitymacji studenckich i przechowywanie kopii w dokumentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego dla elektrowni wodnych powinno się wymagać oceny wodnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy sfinansowanie aparatu słuchowego dla pracownika będzie objęte składkami ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka komandytowa musi złożyć CIT-8 za okres do dnia wykreślenia z KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż stacji paliw będzie podlegała podatkowi od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego musi się znajdować w pojeździe dwudrogowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy udokumentowany okres pracy za granicą ma wpływ na prawo do pierwszego urlopu pracownika w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy usługa montażu drabin ewakuacyjnych powinna zostać opodatkowana stawką 5,5% ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy utracić dochód z roku bazowego i zrobić dochód uzyskany za miesiąc kwiecień?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w jednostce budżetowej można wypłacić wynagrodzenie postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wnioskodawca nie ma obowiązku dołączać deklaracji zgodności CE przetłumaczonej na język polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w świetle RODO pracodawca ma prawo przetrzymywać wszystkie świdectwa pracy dostarczone przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. wystąpi obowiązek zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wyjazd poza określone obszarowo miejsce pracy jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wypłacone odszkodowanie może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wytwórca może wozić bez pozwolenia na transport wytworzone przez siebie odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy z faktury za usługę zniesienia udziału własnego podatnik może odliczyć 50% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa wszczyna postępowanie administracyjne w trybie k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy zmiana lokalizacji maszyny, i przez to stanowiska pracy, wymaga aktualizacji oceny ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy zmiana lokalizacji zewnętrznej instalacji elektrycznej jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy zmniejszone etaty musimy wykazać w dokumentacji ZUS RCA?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne