Czy zamawiający musi żądać od wykonawcy, przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku wystąpienia przesłanek wykluczenia odnośnie dalszego wykonywania wszelkich zamówień z udziałem obywateli rosyjskich, jeśli żądał takiego oświadczenia wraz z ofertą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Tryb przetargu nieograniczonego, procedura odwrócona.

Czy zamawiający jest zobowiązany żądać od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku "ukraińskich" podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli żądał złożenia oświadczenia JEDZ, jak i oświadczeń dot. "ukraińskich" przesłanek wykluczenia (art. 125 ust. 1 p.z.p., art. 125 ust. 5 p.z.p.) wraz z ofertą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX