Questions and answers

Czy treść uchwał rady pedagogicznej szkoły stanowi informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy umowa na okres próbny ulega przedłużeniu do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy VAT innego państwa UE jest wykazywany w polskim JPK_V7?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w czasie trwania umowy zlecenia student nadal jest zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wióra tytanowe powstałe po obróbce maszynowej należy klasyfikować jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji należy spełnić dodatkowe obowiązki informacyjne względem opiekuna, rodzica dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy wypłacone świadczenie dobry start jest do zwrotu czy przysługiwało?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zasadne jest wstrzymanie wypłaty zasiłku stałego osobie bezdomnej, która opuściła schronisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zmiana przydziału czynności nauczycielowi od nowego roku szkolnego wymaga pisemnego poinformowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Do jakiej kategorii zaliczyć odpady o kodach 19 12 09 i 19 13 02?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Gdzie należy przechowywać wnioski o urlop macierzyński/rodzicielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Ile godzin urlopu wykorzystał pracownik zatrudniony na pełny etat w maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaką spółkę można uznać za spółkę małą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaki dokument potwierdza zdolność pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie jest kryterium uznania wynajmu za długo lub krótkoterminowy na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie przepisy prawa narusza osoba fizyczna, która rozsypuje gruz na terenie nieruchomości gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jakie są zasady aktualizowania operatów przeciwpożarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie są zasady udzielania urlopu uzupełniającego w placówkach feryjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie sformułowania dotyczące zasad umarzania środków trwałych są poprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie wynagrodzenie wypłacić pracownikowi, który wraca po urlopie wychowawczym na inne stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jakimi dokumentami potwierdzać wydatki w trakcie podróży służbowych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy rozumieć "obszar przetwarzania danych osobowych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak należy ująć w księgach operację zakupu bonu i przekazania wspólnikom bonu na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak potwierdzić izolację domową pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca, w którym wypada święto w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie pracownikowi, z którym umowa została rozwiązana w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wygasić deklarację na odpady, jeśli zmarł jedyny właściciel nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę dotyczącą aportu środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot kwoty pieniężnej zasądzoną przez sąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy decyzja o nienależnie pobranych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego staje się prawomocna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto powinien być uznany za stronę w postępowaniu w sprawie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Kto powinien opłacać składki za pracowników i zleceniobiorców - spółka cywilna, czy jej wspólnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Który organ ma żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego ze względu na zmianę miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od jakiego miesiąca cudzoziemcowi powinniśmy przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakiej wysokości należy wliczyć ww. premie kwartalne do podstawy wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jakiej wysokości pielęgniarka zatrudniona na 1/2 etatu powinna otrzymać dodatek za drugą specjalizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

W jakim przypadku mamy do czynienia z budynkiem dwukondygnacyjnym, a kiedy z jednokondygnacyjnym z antresolą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Z jakich preferencji w składkach ZUS może skorzystać wspólnik spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Co oznacza zwrot: "brak zastrzeżeń" zastosowany w art. 78 ust. 4 u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy brak wykonania zbiornika na ścieki jest nieistotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy darowizna spółki jawnej na rzecz wspólnika jest opodatkowana PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy datą zamknięcia ksiąg rachunkowych będzie data wykreślenie z KRS czy data uprawomocnienia wpisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne