Questions and answers

Jak prawidłowo rozliczyć najem lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy firma kosmetyczna może wymagać od pracowników badań do celów sanitarno-epidemiologicznych??

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przy sprzedaży miodu podatnik musi naliczać podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak zabezpieczyć pożyczkę z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od kiedy nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może dokonać zmiany wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jak należy ująć w księgach rachunkowych wydatki poniesione na wyposażenie domu będącego środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy pożyczka dla spółki z o.o. od przedsiębiorcy niepowiązanego ze spółką podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka może odliczyć 100% VAT od wydatków poniesionych na wynajem samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu krótkoterminowego zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak należy zaksięgować wpłatę zaległych składek oraz odsetek do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy okoliczność posiadania przez wnioskodawcę samochodu nie pozbawia go prawa do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kiedy można pozostawić podanie bez rozpoznania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak rozliczyć zakup przez polskiego podatnika technologii produkcji towaru od spółki z Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy wskutek modernizacji można zwiększyć wartość środka trwałego, na który utworzono odpis aktualizujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidło wykazać i opodatkować sprzedaż towarów dla spółki z GB?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy przychód z tytułu usług instalacyjnych na nieruchomości w Niemczech podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Kto powinien znakować opakowania kartonowe produkowane na zlecenie innych podmiotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak należy księgować faktury za media i inne koszty utrzymania nieruchomości zaliczonych do inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy poddanie odpadów procesowi R12 doprowadzi do utraty statusu odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można opodatkować ryczałtem przychód z pośrednictwa w imporcie towarów z Chin do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy z budżetu gminy można przeznaczyć środki na organizację spływu kajakowego dla mieszkańców sołectwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy wpłata podatnika na bieżące należności w kasie US może zostać zarachowana na zaległości podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy świadectwa pracy można złożyć pracodawcy w pierwszym dniu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy określić masę wytworzonych opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy fakt odbioru faktury korygującej ma znaczenie dla prawidłowego ujęcia dokumentu w ewidencjach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego należy rozliczyć proporcjonalnie przy zakończeniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy premia uznaniowa, powinna być uwzgledniana w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób zatrudnić obywatela Ukrainy na stanowisko kierowcy busem do 3,5 tony w transporcie towarów na terenie UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy darowizny na cele walki z COVID-19 generują przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dokumentacja pracownicza może zawierać wszystkie potrącenia wynikające z różnych tytułów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Do kiedy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy za rok 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy spółka może posiadać status spółki nieruchomościowej na dzień 31.12.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto jest organem nadzoru w odniesieniu do okresowej oceny pracy pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinien rozliczyć się polski obywatel, który zmienił rezydencję z brytyjskiej na polską?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dotacje otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na pracownika z prac interwencyjnych są opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy można uznać że dłużnik alimentacyjny spłaca 50% zobowiązań alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sprzedaż grafik należy rozliczać w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nauczyciela obowiązuje dobowa norma czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakich korekt w zakresie RCA należy dokonać, jeśli po wypłacie wynagrodzenia pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zwrot VAT od wniesionego aportu stanowi przychód z zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy jednostki samorządu terytorialnego powinny sporządzać strategię podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wypłata na rzecz niemieckiej spółki GmbH & CoKG podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie składki ZUS należy naliczyć od umowy o dzieło zawartej z pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, jeśli w danym roku pobierał już zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie warunki muszą spełnić rodzice dziecka 6-letniego, aby było przyjęte do klasy 1 szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne