Czy wg zapisu w uchwale rady gminy na podstawie orzeczenia można całkowicie zwolnić z ponoszenia opłaty za świadczone usługi opiekuńcze?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Usługi opiekuńcze w ustawie o pomocy społecznej.

W uchwale rady gminy widnieje zapis: "Z ponoszenia opłaty zwolnione są osoby, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

1. są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji;

2. ukończyły 85. rok życia."

Orzeczenia z ZUS posiadają właśnie taki zapis, że osoby są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Czy orzeczenie o niepełnosprawności i wskazanie, że osoba jest niezdolna do pracy oraz wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji należy traktować jako tożsame z orzeczeniem ZUS?

Czy wg zapisu w uchwale rady gminy na podstawie orzeczenia z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o znacznym stopniu i ww. wskazaniami można całkowicie zwolnić z ponoszenia opłaty za świadczone usługi opiekuńcze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX