Questions and answers

Jak poprawnie zidentyfikować moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak postępować ze zwróconymi dokumentami rejestracyjnymi, o których mowa w art. 11 ust. 3 u.r.j.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć zaległy urlop nauczyciela szkoły feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak zgodnie z przepisami bhp zorganizować staż młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Kiedy należy wyrównać wynagrodzenie do wysokości płacy minimalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy wobec nauczyciela można zastosować karę porządkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kto jest podatnikiem podatku rolnego - dzierżawca dzierżawiący grunty od nadleśnictwa czy poddzierżawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Kto może wykonywać elektrokardiogram rejestrowany metodą Holtera?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Który organ jest właściwy do załatwienia sprawy nielegalnego odprowadzenia ścieków do rowu melioracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Na jakim etapie postępowania należy poinformować wykonawcę o odrzuceniu jego oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Na podstawie którego przepisu należy podjąć działania zmierzające do likwidacji nielegalnego zrzutu ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu powinniśmy przekazywać aluminium, plastik i szkło pochodzące z produkcji okien?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Przez kogo powinny być podpisane wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

W jakim terminie powinien nastąpić zwrot niewykorzystanej dotacji przedszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć dotację w czerwcu 2021 r. dla niepublicznych szkół policealnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób obliczyć staż pracy uprawniający do dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób organ powinien dokonać zwrotu nadpłaty na wniosek podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

W jaki sposób pracownik powinien prawidłowo sformułować wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób wyrównać dotację po aktualizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób zamawiający powinien wyznaczać kryteria równoważności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

W którym roku pomniejszyć VAT naliczony - w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej czy faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Z jakiego wymiaru etatu nauczycielka powinna otrzymać wynagrodzenie za czas urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co należy dołączyć do wniosku o ujednolicenie pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy do dochodów rodziny wliczamy alimenty płacone na rzecz Strony od jej ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy istnieje ustawowy zakaz naliczania przez zamawiającego kar umownych w czasie epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy OPS może zwrócić się do ZUS o niepotrącanie zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracownik łączący pracę z urlopem rodzicielskim może pracować w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przeliczyć dochód rodziny do stypendium szkolnego wskutek zmiany dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy przepisy określają ile miejsca jest wymagane do rozładunku lub załadunku tirów na terenie magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może udostępnić dane dot. zmarłego członka spółdzielni wierzycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy stowarzyszenie samorządów podlega przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w świetle RODO powinna zostać zaktualizowana instrukcja kancelaryjna u zarządcy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek zamieszczania klauzuli RODO w umowie jeśli zawarł ją w SWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych klienta w przypadku reklamacji towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaka transakcja powinna być oznaczona w JPK jako transakcja łańcuchowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakimi zasadami należy się kierować przy składowaniu materiałów na regałach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Na jakich zasadach uwzględnić dodatek szkodliwy w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Od kiedy przyznać prawo do świadczenia wychowawczego na wniosek złożony przez ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy cyfrowe odwzorowanie zgody pacjenta ma moc oryginału?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy członkowie spółdzielni powinni mieć dostęp do wszystkich planów gospodarczo-finansowych spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy decyzja zasiłku stałego została poprawnie wydana?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy dyrektor może wydłużyć nauczycielowi urlop wychowawczy do końca roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy dzień ustanowiony za dzień wolny od pracy jest wolny także dla wicedyrektora i kierownika biblioteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne