Kto powinien pokrywać koszty pobytu za dziecko zameldowane jedynie na pobyt czasowy i umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej wraz z małoletnią matką?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto powinien pokrywać koszty pobytu za małoletnie dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej? Matka dziecka również małoletnia (17 lat) przebywa w tej samej placówce, ma opiekuna prawnego i jest zameldowana na pobyt stały w innej gminie niż ta, w której znajduje się w/w placówka. Małoletnie dziecko jest jedynie zameldowane na pobyt czasowy. Gmina, na terenie której znajduje się placówka opiekuńczo - wychowawcza nie pokrywa kosztów utrzymania za matkę dziecka.

Czy w takiej sytuacji powinna ponosić koszty za pobyt jej małoletniego dziecka, które przebywa na terenie tej gminy tylko na pobyt czasowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX