Questions and answers

Jakie wymagania musi obecnie spełniać przestrzeń do magazynowania odpadów przemysłowych na zewnątrz?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy powierzchnia pod drogą ewakuacyjną może być zajęta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaką datę należy uznać za dzień zaliczenia do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie przepisy odnoszą się do kontenera postawionego na metalowym podeście?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik bez zmiany polecenia pisemnego może opuścić wyznaczone miejsce pracy i wykonywać inne prace?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Z jaką stawką VAT sprzedawać testy na koronawirusa dla podmiotów gospodarczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownicą, która przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak rozlicza się spółka z o.o., która prowadzi kantor waluty wirtualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić dochód rodziny do udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego oraz zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy "dodatek transportowy" podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy członek zespołu powypadkowego może spisać na komputerze wyjaśnienia poszkodowanego i wydrukować mu do podpisania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Kiedy nuczyciel może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy księgować w PKPiR import samochodów i maszyn z USA oraz wydatki towarzyszące tym czynnościom?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak wykazać przychody z niemieckiego stosunku pracy uzyskane przez podatnika do 26 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co oznacza spadek sprzedaży towarów lub usług, o którym mowa w art. 15g ust. 9 tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć stratę spółki z o.o. sp. komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w związku z otrzymaniem przez Klub nagrody za udział w rozgrywkach należy wystawić fakturę VAT ?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jakiej pozycji sprawozdania finansowego powinny być wykazane bonusy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy do czasu rozstrzygnięcia płatności kary gmina może trzymać płatność w depozycie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jakiej formie kierownik jednostki wprowadza zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy powinna zostać rozliczona korekta in minus w kontekście SLIM VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy wystąpi VAT od sprzedaży działek budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z zakupem wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy ewidencjonować zapłaty zaliczek na podatek PIT przedsiębiorcy, dokonane z rachunku bankowego firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy są przepisy wykonawcze regulujące ograniczanie opakowań z tworzyw sztucznych, czy tylko "Dyrektywa Plastikowa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakich obowiązków podatkowych powinien dopełnić podatnik wytwarzający energię elektryczną w 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak dokonać rejestracji w zakresie zgłoszenia obowiązku w podatku akcyzowym od energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy zaksięgować zwrot z tytułu składek zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy spółka komunalna powinna naliczać amortyzację od dzierżawionych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczyć przychody małoletniego z zagranicznego kontraktu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny pracownikowi zatrudnionemu w podmiocie leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu zakupu agregatu pompowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia VAT przy sprzedaży lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie pracodawca powinien wypłacić dodatki do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy mieszkania wykorzystywane w działalności spółki jawnej małżonków generuje koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy lekarz, który nadzoruje rezydenta może skorzystać z opodatkowania kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak firma powinna przeprowadzić kalkulację wynikową kosztu wytworzenia sprzedanego egzemplarza wyrobu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy należy zaktualizować wartość nieruchomości na podstawie nowej wyceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy projektant powinien zapewnić sprawdzenie projektu budynku mieszkalno-usługowego o kubaturze powyżej 1000 m3?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jaki sposób powinien rozliczyć się Anglik, który posiada polską rezydencję podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy osobie niepełnosprawnej można polecić pracę po godzinach pracy urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek refundowania kosztów zakupu okularów pracownikowi na stanowisku kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy interpretować używane w niektórych dokumentach planistycznych oznaczenie: teren bez prawa zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy umowę na zastępstwo można traktować jak umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR zaległy podatek u źródła zapłacony wraz z odsetkami 31.03.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przedmiot leasingu należy wprowadzić do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy podmiot wprowadzający na rynek maszyny pralnicze i pralki przemysłowe podlega pod obowiązki u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Na jakich zasadach zawrzeć umowy o prowadzenie PPK dla pracowników zatrudnionych przed 1.01.2021 r. i po tej dacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne