Questions and answers

Czy stwierdzenie zaistnienia jednej z podstaw odrzucenia oferty wymaga dalszego badania tej oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy wydawanie przez szkołę podstawową m-legitymacji jest obowiązkowe, czy dobrowolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy organ dotujący może kontrolować kwalifikacje nauczycieli poradni niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy organ powinien odmówić udzielenia pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy PSZOK jest inwestycją celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy pracownikowi można zmienić stanowisko pracy na starszego Inspektora ds. bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy wyniki sekcji prokuratorskiej powinny znaleźć się w dokumentacji szpitalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kto jest uprawniony do wystawienia zlecenia na wózki inwalidzkie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy Wyrok TS UE z 18 marca 2021 r. sygn. akt C-895/19 dotyczy również importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie kroki poczynić by uznać przemiał za produkt handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

W jaki sposób właściciel powinien zmienić adres zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

W jakich przypadkach uzasadnione jest ustalenie ZNWU w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

W jaki sposób wystawić świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ może zwrócić dokumenty załączone do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy na wykonanie pomostu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią należy uzyskać dwa pozwolenia wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy emisja zanieczyszczeń z silników wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy można składać dokumenty w sprawie zaliczenia stażu nauczycielki do wysługi lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dostawa nieruchomości osobie fizycznej podlega obowiązkowej rejestracji w kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż uchwytów na rower do samochodu jest traktowana jako sprzedaż części samochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Od kiedy powinnam zmienić właściciela i ilość osób - od stycznia czy kwietnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy dla obywatela Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy handel biżuterią ze stali chirurgicznej bez jej wytwarzania można opodatkować 3% stawką ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na terenie MN,U można wybudować budynek mieszkalno-usługowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy pismo odnośnie ochrony zatrudnienia od związków zawodowych można umieścić w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika w dniu wolnym udzielonym za pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy aneksem zmienić drugą umowę na czas określony w miesiącu przekroczenia 33 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Kiedy sprzedaż lub darowizna nieruchomości podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo wprowadzić w firmie zadaniowy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne