Questions and answers

Czy emisja zanieczyszczeń z silników wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy można składać dokumenty w sprawie zaliczenia stażu nauczycielki do wysługi lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dostawa nieruchomości osobie fizycznej podlega obowiązkowej rejestracji w kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż uchwytów na rower do samochodu jest traktowana jako sprzedaż części samochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Od kiedy powinnam zmienić właściciela i ilość osób - od stycznia czy kwietnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy dla obywatela Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy handel biżuterią ze stali chirurgicznej bez jej wytwarzania można opodatkować 3% stawką ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na terenie MN,U można wybudować budynek mieszkalno-usługowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy pismo odnośnie ochrony zatrudnienia od związków zawodowych można umieścić w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika w dniu wolnym udzielonym za pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy aneksem zmienić drugą umowę na czas określony w miesiącu przekroczenia 33 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Kiedy sprzedaż lub darowizna nieruchomości podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo wprowadzić w firmie zadaniowy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jak należy wycenić udziały objęte w wyniku konwersji wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy samorządowa instytucja kultury powinna ująć fakturę za koncert do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy instalacje sprężonego powietrza wymagają projektu i odbioru powykonawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak przeprowadzić kontrolę usunięcia odpadów z miejsc, gdzie były one przetwarzane?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy można wystawić notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy dzień przyjęty zarządzeniem jako wolny od pracy jest też wolny dla dyrektora placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy kierowca zatrudniony w placówce oświatowej może pracować w ramach przerywanego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaki sposób segregacji odpadów komunalnych należy wprowadzić w firmie, aby był zgodny z przepisami prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczać składki zdrowotne z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości liczyć nagrodę roczną do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak obliczyć dodatek za nadgodziny dobowe w systemie równoważnym w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pakiet medyczny dla członków zarządu jest kosztem uzyskania przychodów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wpłacone na wyodrębniony oprocentowany rachunek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Rogoń Dominika | Aktualne

W jakiej odległości należy sytuować budynek mieszkalny na sąsiedniej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy są jakieś wymagania odnośnie kompostowników w postaci betonowego silosu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy organ może przedłużyć termin na uzupełnienie projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy nawierzchnia wykonana z kostki betonowej jest nawierzchnią szczelną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy nadal można wystawiać fakturę VAT ręcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak oznaczyć w nowym JPK sprzedaż zwolnioną z ewidencjonowania przy użyciu kas?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaka jest data wpływu wniosku przesłanego pocztą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy (w jakim miesiącu) należy wypłacić dodatek dla pracownika socjalnego w wyższej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Według jakiej proporcji rozliczać w spółce jawnej samochód wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakiej kwocie należy doliczyć dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne