Czy dołączony do wniosku o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej operat techniczny, który podważa zapisy klasyfikacyjne gruntu, może być dopuszczony jako dowód w sprawie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę budynku obsługi turystyki wodnej. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów i budynków grunty podlegające wyłączeniu to grunty klasy V i VI, natomiast mapa glebowo - rolnicza wskazuje na organiczne pochodzenie tych gruntów - 2z Tn. Do wniosku dołączono operat techniczny sporządzony przez klasyfikatora gruntów, będący opinią dotyczącą badania profilu glebowego na potrzeby określenia rzędu, typu i podtypu gleby.

Czy taki operat techniczny, z którego wynika, iż gleby oznaczone na mapie glebowo - rolniczej jako organiczne, w rzeczywistości są glebami mineralnymi, glebami brunatnymi wytworzonymi z piasków, może być dopuszczony jako dokument stwierdzający mineralne pochodzenie tych gleb?

Konsekwencją uznania takiego dokumentu byłoby stwierdzenie, że grunty te nie podlegają wyłączeniu w formie decyzji administracyjnej i tym samym nie podlegają opłatom.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX