Czy gminy muszą posiadać plany kontroli w zakresie kontroli posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych, posiadanych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gminy muszą mieć plan kontroli zbiorników bezodpływowych i P.O.Ś., jeśli jeszcze nie zaczęły planowanych kontroli?

Do tej pory prowadzone są kontrole "gabinetowe", czyli na podstawie analizy umów i dokumentów potwierdzających uiszczenie opłat za wywóz nieczystości ciekłych, przynoszonych z własnej woli przez mieszkańców.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX