Pytania i odpowiedzi

Kto powinien wyegzekwować rozbiórkę budynku tymczasowego wybudowanego w 1998 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak należy rozliczyć czas pracy kierowcy będącego w delegacji od 1.00 w nocy do 12.00?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać podatek VAT dokonując obrotu surowcami wtórnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość zmiany harmonogramu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy wydatki poniesione na rekultywację stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka jest podstawa wydawania przez dyrektora szkoły regulaminów szkolnych pracowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dochód do świadczenia wychowawczego w przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jakim terminie należy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy należy zwrócić wadium wykonawcy, który złożył ofertę po upływie terminu składania ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy wydatki związane z organizacją ruchu zwiększają wartość początkową inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć dochody uzyskane z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak powinna być opodatkowana działalność gospodarcza polegająca na całodobowej opiece na chorym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak wypłacać świadczenia rodzinne z uwzględnieniem zasady "złotówka za złotówkę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Na podstawie jakiego zaświadczenia uczeń może skorzystać z możliwości wydłużenia czasu trwania egzaminu maturalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy strona powinna złożyć nowy wniosek o świadczenie wychowawcze w przypadku nowo urodzonego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy przyznać świadczenie wychowawcze na drugie dziecko w sytuacji, gdy ojcostwo tego dziecka nie jest ustalone?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy wydatki na alkohol mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Czy dane nabywcy muszą być zmodyfikowane przy użyciu faktury korygującej, a dostawca może odmówić jej wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie są warunki uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak należy prawidłowo zrekompensować pracownikowi niepedagogicznemu przekroczenie doby pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracodawca zatrudniający pracowników interwencyjnych powinien im zapewnić transport do miejsca wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy na stanowiskach pracy z komputerami należy udostępnić pracownikom właściwą dla nich w instrukcję BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy w sytuacji, gdy pracownik korzysta bez zgody wynajmującego z nieruchomości należy wystawić notę czy fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie są skutki naruszenia nietykalności cielesnej nauczyciela w czasie pełnienia obowiązków służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie oświadczenia powinien złożyć nowo wybrany skarbnik gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak wyliczyć podatek u źródła od umowy kompleksowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy konferencje podlegają zwolnieniu z ewidencji na kasie rejestrującej jako usługi edukacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wypłata nagrody jubileuszowej przedawnia się po okresie 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy VAT należny z wewnętrznej faktury jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy serwis posprzedażowy można traktować jak gwarancję?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki związane z organizacją uroczystej gali można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Olszewska Magda | Nieaktualne

Czy z powodu długiego terminu zapłaty powstają negatywne skutki podatkowe u sprzedawcy lub nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wynagrodzenia wypłacone po likwidacji działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co to jest procedura przyspieszona, o której mowa w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publikowanym w Dzienniku UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Strzeżyński Łukasz | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do prowadzenia chemii w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wykonawca zagraniczny może posługiwać się pracownikami polskiego oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy można dokonać waloryzacji wynagrodzenia w postępowaniu dotyczącym obsługi bankowej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy wystarczające jest oświadczenie wykonawcy w ofercie, że dana osoba posiada wymagane doświadczenie zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca popełnił omyłkę i chce zmienić wartość oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach nabycie prawa do korzystania ze wzoru przemysłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wartość wkładu wniesionego na kapitał zapasowy wyznacza podstawy opodatkowania PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w klasach II i III gimnazjum w latach 2017/2018 oraz 2018/2019 powinien być realizowany program wychowawczo-profilaktyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak liczyć datę skutecznego doręczenia korespondencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy gmina może uznać VAT w projekcie za kwalifikowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zaległe koszty upomnienia za lata 2011 i lata wcześniejsze ulegają przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób gmina może zabezpieczyć długi z tytułu opłaty eksploatacyjnej, aby nie uległy przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy po reformie oświaty statut szkoły powinien być ujęty w paragrafach, czy rozdziałach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne