Czy lekarz, który prowadzi praktykę lekarską mającą kontrakt z NFZ może udzielać świadczeń jako wspólnik spółki jawnej, która... - OpenLEX

Czy lekarz, który prowadzi praktykę lekarską mającą kontrakt z NFZ może udzielać świadczeń jako wspólnik spółki jawnej, która także podpisała kontrakt z NFZ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tymiński Radosław
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Lekarz będący przedsiębiorcą, działając jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie podmiotu leczniczego, zawarł z NFZ umowę, w ramach której udziela świadczeń. Jednocześnie lekarz ten pozostaje wspólnikiem spółki jawnej, która również zawarła umowę z NFZ, lecz nie udziela w niej świadczeń.

Czy w takim stanie lekarz może rozpocząć udzielanie świadczeń zdrowotnych również w ramach umowy zawartej przez Fundusz ze spółką jawną czy też taka sytuacja będzie naruszeniem art. 132 ust. 3 u.ś.o.z.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX