Questions and answers

Według jakiej stawki należy zamortyzować dla celów podatkowych prawa do wydania książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jakich wartościach oraz pozycjach należy wprowadzić ok. 190 pozycji do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jakim terminie oddział wojewódzki NFZ powinien udzielić odpowiedzi na pismo świadczeniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować przychód, który nie został faktycznie uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w PKPiR wydatki na remont i modernizację żłobka?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W której części świadectwa pracy wykazujemy okres korzystania z urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Z jaką stawką VAT wystawić fakturę za remont bramy w budynku mieszkalnym, w którym są również biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Co GOPS powinien zrobić z wydaną decyzją: uchylić ją w całości lub w części, zmienić czy wygasić?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy "wczasy pod gruszą" można wypłacić w kolejnym roku kalendarzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy część nieodzyskanej wierzytelności spółka może zaliczyć w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dla hurtowni powstanie przychód w przypadku wykonania przez dostawcę boksów pod ekspozycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dochody z działalności gospodarczej oraz spółki komandytowej należy rozliczać łącznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy do nadzoru należy brać pod uwagę wyłącznie las zakwalifikowany jako LS w ewidencji gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy dotacje z UE podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy emeryci (renciści) pobierający świadczenia z MSW złożyć oświadczenie do ZUS, aby rozliczyć się z małżonkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy istnieje możliwość, aby niewielkich kosztów pośrednich nie rozbijać na poszczególne lata podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy koordynowanie pracy personelu i nadzorowanie pracy stanowi przedmiot działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy leasing finansowy zawarty na terenie Austrii podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia do usług montażu mebli świadczonych przez podwykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy montaż alarmu w inwestycji w obcym środku trwałym powiększa jej wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji garażu blaszanego nie związanego na trwałe z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można rozliczać przychody oraz koszty podatkowe z maszyny wrzutowej, jeśli korzystają z niej pracownicy firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można stosować 50% koszty uzyskania przychodu do wynagrodzenia z realizacji projektu badawczego (B+R)?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy nabycie usługi transportu międzynarodowego zobowiązuje podatnika do naliczenia i odliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy należy się domagać dochodu uzyskanego przez męża strony za listopad 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy osobie narodowości ukraińskiej można przyznać świadczenie wychowawcze na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy pielęgniarka wykonująca zawód jako indywidualną praktykę powinna posiadać dwuletnie doświadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy prace remontowe finansowane z kredytu oraz odsetki od kredytu będą kosztami uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy prawa autorskie nabyte wraz ze spotem reklamowym należy przyjąć jako wartości niematerialne i prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy prowadzenie dokumentacji medycznej jest pochodną związania jednostki kontraktem z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy przepisy przewidują obowiązek prowadzenia badań diagnostyki obrazowej całodobowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy refundacja kosztów zdobycia uprawnień przez pracownika stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy Rudosterka zielonolica (Pyrrhura molinae) podlega rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy spółki osobowe stanowią podmioty powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy starosta jest organem kompetentnym do przeprowadzenia kontroli na terenach zamkniętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy system informacji prawnej należy traktować jako jeden środek trwały w sytuacji, gdy złożono nań dwa zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy uczniowie klas V-VII szkoły podstawowej muszą ukończyć naukę w budynku, w którym ją rozpoczęli?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy użyczenie samochodu wspólnikom spółki cywilnej generuje po ich stronie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wieszak stojący jest meblem, który należy przyjąć do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy wskazany sposób gospodarowania odpadami jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy ww. instalacje należy traktować jako jedną instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wydatek na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa można uznać za koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wyrażona poniżej opinia jest właściwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zakład kupujący na własny użytek sprzęt elektroniczny jest wprowadzającym sprzęt elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć nagrzewnicę elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną należy stosować do garaży wykonanych z płyt betonowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak dokumentować zakup towarów handlowych dokonany na bazarach i giełdach?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły w związku ze zmianami w GIODO od 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jakie kursy walut stosować przy rozliczaniu podróży służbowych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł pracować w klasach integracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne