Questions and answers

Jak należy zaksięgować indos weksla wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak opodatkować wspólnika występującego ze spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak potraktować wydatki na remont lokalu wynajętego do prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie podatku dochodowego zakupy sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć dokonanie przebudowy w kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć koszt zakupu plandeki z logo firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć nienależnie pobraną składkę na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy za ubiegły rok kalendarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatek dochodowy przy umowie franczyzowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć w kosztach działalności wydatek na zakup lokalu mieszkalnego na biuro?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć zmodernizowaną sieć elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozumieć zastrzeżenie w ogłoszeniu dotyczące grup społecznie marginalizowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak spółka powinna rozliczyć w podatku dochodowym zakup filmu reklamującego jej produkty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Jak ująć podatek VAT od zakupu inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej ujawniony pozostały środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak ująć w kosztach licencję na ilustracje do kilku książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć w kosztach wydatki na opracowanie prototypu zabawki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak u osoby fizycznej należy traktować zakup formy do wtryskarek jeżeli na dzień dzisiejszy nie posiada ona wtryskarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak ustalić dochód przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową wydatków na ulepszenie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jak zaewidencjonować środki trwałe otrzymane przez gminę od PKP S.A. w ramach zwolnienia z długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za utworzenie sklepu internetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę za wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie w firmie transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak zaksięgować rozbudowę monitoringu, kiedy obecny system w momencie zakupu został ujęty w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak zakwalifikować wydatki na zakup nowego radia do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Jak zakwalifikować zakup wina w celach kolekcjonerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Kiedy mały podatnik może wybrać metodę kasową rozliczeń i składać deklaracje VAT-7 kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej pozycji RZiS powinny być zaprezentowane wydatki na wyposażenie ośrodka wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty VAT w przypadku sprzedaży samochodu kupionego w ramach WNT do działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy amortyzować ogrodzenie wybudowane wokół budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż elementu środka trwałego, którego wartość nie jest znana?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób ująć zakup zapasowego komputer, który jest zabezpieczeniem systemu sterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jaki sposób wycenić aport w postaci inwestycji w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

W jaki sposób zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów nabycie niezorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób zamawiający powinien oszacować zamówienie nieplanowane na projekt drenażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

W jaki sposób zbyć składniki majątku zawieszanej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować zakup urządzenia w celach pokazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT spółka powinna wystawić fakturę za organizację usług wystawienniczych (budowę stoisk)?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jakich przedmiotów uczeń realizujący obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Co jest dochodem do opodatkowania w przypadku sprzedaży samochodu przekazanego na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy 50% koszty uzyskania przychodu przysługują osobom prowadzącym działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy agregat chłodniczy jest częścią składową auta, czy też może być odrębnym środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy alimenty i kwotę dodatku aktywizacyjnego należy doliczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy brata należy wykreślić ze składu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy do celów amortyzacyjnych należy rozdzielić lokal i prawo wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy dotacja gminy dla szkoły niepublicznej może być wykorzystywana na zadania inwestycyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy drukarka sieciowa może być uznana za samodzielny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy emerytowi zatrudnionemu na zastępstwo na stanowisku konserwatora należy naliczać staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy faktura korygująca zwrot towaru powinna posiadać dopisek "metoda kasowa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy kierownicy budów i robót budowlanych otrzymują wynagrodzenie za pracę nadliczbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy koszt audytu certyfikacyjnego może zostać rozliczony w czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy kwota dofinansowania imprezy pracowniczej powinna być doliczona pracownikom do przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy mogę aktywować środek trwały z wartością 0 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana metody amortyzacji dla już wprowadzonych i amortyzowanych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy można dokonać przekwalifikowania przedmiotów o niskiej wartości na wyposażenie i dokonać ich likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy można rozszerzyć kwestionariusz osobowy zatrudnionego pracownika o adres zameldowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy na koniec roku szkolnego można przepisać dziecku ocenę z pierwszego semestru?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne