Jakie należności powinien wskazać we wniosku o wpis hipoteki przymusowej wierzyciel? - OpenLEX

Jakie należności powinien wskazać we wniosku o wpis hipoteki przymusowej wierzyciel?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina wypełniając wniosek o wpis w księdze wieczystej – wpis hipoteki przymusowe zwyklej na podstawie dalszych tytułów wykonawczych TW-1(5) – może do wartości przedmiotu żądania doliczyć koszty egzekucyjne wskazane przez US?

Czy, uwzględniając art 110¹ ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 ze zm.), prawidłowym jest zsumowanie należności głównej, odsetek, kosztów upomnienia wynikających z tytułów wykonawczy i kosztów egzekucyjnych wskazanych przez US i dopiero podniesienie tej sumy o połowę i wykazanie jej we wniosku wpis w księdze wieczystej? Czy wcale nie można ujmować kosztów egzekucyjnych w wartości przedmiotu żądania we wniosku o wpis w księdze wieczystej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?