Questions and answers

Czy spółka cywilna może posiadać status rolnika ryczałtowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jest możliwe dochodzenie od strony przebywającej w DPS zwrotu kosztów poniesionych zastępczo przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaka jednostka certyfikujaca wyda aprobatę dla wyrobu otrzymanego z odpadowej papy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy za nie przesyłanie sprawozdań zerowych za odbiór odpadów komunalnych w okresie kilku lat grozi kara?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy umowa o roboty budowlane wygasa z upływem terminu na jaki została zawarta mimo jej niewykonania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kałużna Milena | Aktualne

Jakie potencjalne dotacje do inwestycji są uzależnione od wpisania ich do programu ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Od kiedy OPS powinien przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy na terenie oznaczonym symbolem MN, U lub R można otworzyć komis samochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego działa na terenie miast?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak Bank powinien kwalifikować podmiot, który prowadzi szkołę lub placówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Bartosiak Jakub | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik socjalny powinien przeprowadzić wywiad i wnioskować o decyzję odmowną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Na podstawie jakich dokumentów żona zmarłego pracownika może ubiegać się o odprawę pośmiertną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak ustalić prawo do świadczenia wychowawczego, gdy małżeństwo ma z poprzednich małżeństw po jednym dziecku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nauczycielowi należy zaproponować zmianę stanowiska pracy, jeżeli jego pensum wyniesie 19 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczać używanie przez członków zarządu samochodów prywatnych do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną refundację kosztów inwestycji ze środków unijnych z NFOŚIGW?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu powinna być opodatkowana usługa cateringu świadczona w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy rozliczyć amortyzację zwróconej dostawcy maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy szkoła podstawowa może przekazać drugiej placówce podręcznik dla ucznia niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od usług opieki nad terenami zielonymi zlokalizowanymi przed siedzibą firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dywidendy otrzymane od zagranicznych spółek podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy inspektor Inspekcji Transportu Drogowego może żądać listy pracowników, którzy nie są kierowcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy spółka jawna może inwestować w papiery wartościowe, kryptowaluty lub inne papiery wartościowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy naliczyć kary umowne w przypadku realizacji umowy w 20%

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy nagrody w konkursie mającym szerzyć aktywność na terenach wiejskich będą stanowiły koszt dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie przepisy wyznaczają zasady bhp dla składowiska gazów technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy zmiany w projekcie wentylacji w obszarach gastronomi wymagają zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać działkę wraz z budynkiem mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wpływ odsetek od pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jakie konsekwencje w księgach rachunkowych rodzi przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jakich sytuacjach osobie niebędącej nauczycielem, a nauczającej w szkole przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy należy wydać decyzję obejmującą ubezpieczeniem zdrowotnym osobę, które pobiera zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób powinna być wystawiona faktura za myjnię (świadczona przez podmiot brytyjski)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż urządzenia do dezynfekcji pojazdów wraz z montażem dla rolnika może być opodatkowana stawką 8% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy spółka może wystawić notę księgową bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy świadczenia rodzinne przysługują obywatelowi Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy dyrektorowi zespołu szkół, któremu kończy się kadencja można przydłużyć stanowisko o rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć Mikser audio i z jaką stawką amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z nauczyciele 29 sierpnia, jeżeli sierpień posiada 31 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak określić moment dostawy towaru w przypadku dostawy towarów na terytorium kraju na warunkach dostawy DAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Za który miesiąc doliczamy dochód z umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne