Questions and answers

Jaką kwotę alimentów doliczyć do dochodu w przypadku wniosku o świadczenie 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy wydatek poniesiony na gwarancję ubezpieczeniową może być potraktowany jako koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę wystawioną przez podwykonawcę za usługę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki sprawozdawcze wobec PFRON ma zakład pracy chronionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Jakie przepisy stosować przy sposobie liczenia spocznika na schodach wewnętrznych w budynkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy opłaty za ponadnormatywne zniszczenia wynajmowanego samochodu można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób powinna nastąpić rekompensata dnia wolnego w przypadku odbioru nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownicy ośrodka rehabilitacyjnego za pracę w sobotę przysługuje dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jaki dokument jest podstawą do wykreślenia środka trwałego z ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy usługi odbierania odpadów ze statków można opodatkować stawką VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zakup dzieła sztuki udokumentowany fakturą VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy pojazd użytkowy musi uzyskać zaświadczenie VAT-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podmiot leczniczy może pobierać opłatę za wydanie zaświadczeń i orzeczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy na stanowisko kierownika oddziału należy przeprowadzić konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

W jakiej formie należy złożyć sprzeciw do wezwania zapłaty kary umownej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Bieńko Monika | Aktualne

Do tworzenia jakich zespołów i komisji jest obowiązany podmiot leczniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy projektowane standardy organizacyjne leczenia bólu obejmą wszystkie oddziały szpitalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy cudzoziemcy z nieuregulowanym prawem pobytu w Polsce mają prawo do świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy dyrektor szkoły, niebędący nauczycielem, może prowadzić nadzór pedagogiczny w tej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy aneks do umowy o pracę może zawierać zapis dotyczący okresu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie można uchylić decyzję przyznającą świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy można poprawić ofertę, która nie zawiera ceny, w przypadku, gdy wynika ona jednoznacznie z formularza cenowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

W jaki sposób należy ocenić z wychowania fizycznego ucznia, który ma jedynie trzy oceny cząstkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy przysługuje jednorazowa zapomoga na dzieci, które są pod opieką opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można publikować na stronie internetowej powiatu zdjęcia z imprez organizowanych przez powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nie przepracowanie pełnego miesiąca wpływa na zasadę ustalenia dochodu uzyskanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy dyrektor przedszkola może nie wpuścić ojca dziecka na teren przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można podłączyć zbiornik bezodpływowy do budynku gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy uprawniony do rybactwa może odmówić wydania zezwolenia na amatorski połów ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy wystarczające jest wypełnienie karty aktualizacji w obowiązującej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik obsługujący tester napięcia powinien posiadać uprawnienia SEP powyżej 1 kV?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie wymagania przewidują przepisy w stosunku do zbiorników na olej napędowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie zbiorniki mogą być stosowane do przechowywania oleju?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem, któremu kończy się misja kanoniczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy gaśnice stojące należy zabezpieczać przed przewróceniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jak obliczyć odpis na ZFŚS dla emeryta - pracownika pedagogicznego w przypadku, gdy nie złożył sprawozdania PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy niepubliczne przedszkole może zatrudnić nauczyciela, który przebywa na emeryturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy należy się zasiłek szkolny dla uczniów, gdy z wnioskiem występuje ich ciocia jako rodzina zastępcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy żona (lekarz) może wystawić zwolnienie lekarskie mężowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy potwierdzenie pracownika o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym powinno znaleźć się w oddzielnym piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne