Questions and answers

Czy ogólne zasady rachunkowości dopuszczają występowanie podwójnego salda na koncie analitycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy umowa nauczyciela zatrudnionego na czas określony powinna trwać do ostatniego dnia sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaka stawka VAT powinna zostać zastosowana do sprzedaży "szkatułek motywacyjnych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować sprzedaż mieszkania wraz z wyposażeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka powinna być treść ogłoszenia o udzielonej pomocy publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy należy uzyskać zgody na przetwarzanie danych osobowych od osób, które uczestniczą w obradach rady miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielowi odchodzącemu na emeryturę można z wyprzedzeniem wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować ponowną zamianę w PKPiR w związku z odstąpieniem od umowy zamiany samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do działalności zespołu interdyscyplinarnego będą miały zastosowania przepisy r.o.d.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy zaksięgować wydatek udziału pracownika w konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy rozliczyć świadczenie usług przechowywania i wymiany opon?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinna być opodatkowana sprzedaż towarów wysyłanych bezpośrednio z fabryki przez podatnika VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dyrektor może zawrzeć umowę o pracę na jeden rok szkolny z nauczycielem stażystą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

W którym okresie należy zmienić dane w JPK - w dacie sprzedaży czy w dacie wystawienia korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik zwolniony, jeśli dokonuje importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy spółka w JPK_FA powinna uwzględniać faktury, które wróciły po uzupełnieniu daty sprzedaży i wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przekroczenie 30% wydatków na remont powoduje obowiązek opodatkowania sprzedaży lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób obciążyć kontrahenta za nielegalny pobór wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy i kiedy można odliczyć VAT z faktury, którą odesłano sprzedawcy, ale z powrotem otrzymano duplikat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy nieodpłatne używanie przez zleceniobiorcę samochodu osobowego zleceniodawcy podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaką datę sprzedaży wskazać na fakturze dokumentującej najem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy kontener przymocowany za pomocą przyspawanych stalowych kotew będzie trwale połączony z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Jakie urządzenia są urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy wpłaty na fundusz remontowy podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy ewidencja przebiegu pojazdu może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie skutki dla przeliczenia kursów walut ma zaliczka oraz faktura pro forma?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zakup kurtki z logo firmy kontrahenta można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury kosztowej spółki za najem lokalu - mieszkania wynajętego dla prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto może sporządzić BIOZ, jeśli zakład nie zatrudnia osoby z uprawnieniami budowlanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak powinna być rozliczona faktura z tytułu usług promowania firmy na portalu społecznościowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracownik, który w innej firmie przybywa na urlopie wychowawczym, w drugiej może pracować w nadgodzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak długo należy przechowywać listę osób oczekujących na świadczenie finansowane przez NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy utwardzony plac wokół hali produkcyjnej powinien być ujęty w jego wartości początkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne