Questions and answers

Jak należy ująć w ewidencji księgowej otrzymanie dotacji z gminy z przeznaczeniem na program hipoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Od kiedy następuje zmiana wymiaru zatrudnienia nauczycielki powracającej z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zgodnie z RODO właściciel firmy jednoosobowej może być inspektorem ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jak należy w bilansie pokazać niewypłacone przez wspólników a wcześniej zadeklarowane wkłady umowne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Co powinien zrobić uczeń, któremu nauczyciel uniemożliwił poprawę ocen niedostatecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku zgłoszenia projektu kanalizacji sanitarnej o średnicy większej niż 400?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Które umowy w sprawie zamówienia publicznego należy zmienić dostosowując do przepisów RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Strzeżyński Łukasz | Nieaktualne

Czy anonimizacja danych jest równoznaczna z ich usunięciem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy w pracowniach RTG należy stosować lampy bakteriobójcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób ujmować w kosztach zawyżone wpłaty do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy premie uznaniowe należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego i wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za wynajem mieszkania i związane z tym koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może żądać zwrotu kosztów szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie uprawnienia są wymagane do obsługi stacjonarnych ładowarek do samochodów elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za usunięcie barszczu Sosnowskiego w pasie drogi granicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może uzyskać urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji na stanowisku zastępcy prezydenta miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Jaką decyzję należy wydać w przypadku, gdy inwestor prowadzi roboty budowlane bez nadzoru kierownika budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Do której klasy liceum powinien zostać przyjęty uczeń, który ukończył w Niemczech 11 klasę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki jest prawidłowy sposób transportowania odpadów medycznych powstałych w domu pacjenta do podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy dyrektor może nie wyrazić zgody na wcześniejszy powrót nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy na badanie mammograficzne do pracowni mammografii, nawet wykonywane komercyjnie, konieczne jest skierowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć prowadzenie spraw w Polsce dla niemieckich klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może zawrzeć umowę z pracownikiem na stanowisku sprzątaczki na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w związku z wprowadzeniem przepisów RODO w placówce oświatowej może funkcjonować monitoring wizyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaki akt reguluje zapewnienie jakości obrazu aparatury rentgenowskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie wymagania musi spełnić szpital, aby prowadzić szkolenia specjalizacyjne lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy organ podatkowy może opodatkować posiadaczowi samoistnemu część działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak traktować udostępnienie dokumentacji medycznej na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy inspektor ochrony danych zarządcy jest jednocześnie inspektorem ochrony danych wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Kunda Katarzyna | Aktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa powinna mieć inspektora ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Kunda Katarzyna | Aktualne

Czy należy spełnić obowiązek informacyjny wobec mandatowiczów, którym nie minął okres przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Kunda Katarzyna | Aktualne

Czy sądy powinny dokonywać oceny skutków dla ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Naklicka Patrycja | Aktualne

Czy na przedstawienie gościa na antenie radiowej potrzebna jest jej pisemna zgoda wraz z klauzulą informacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Kunda Katarzyna | Aktualne

Jak długo zachowuje ważność przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonuje zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Kiedy zaoferowanie przedmiotu o wymiarach innych niż wymagane można uznać za błąd oczywisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Czy przysługują świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy produkcja płyty warstwowej z rdzeniem pianki poliuretanowej wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Ile będzie wynosiło wyrównanie świadczenia z FA za miesiąc kwiecień i maj br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy sprzedaż towarów może odbywać się na rzecz osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie konsekwencje w VAT ma zakup towaru przez firmę polską od firmy szwajcarskiej zarejestrowanej do VAT w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy nisko cenne środki trwałe można ujmować w kosztach w sposób jednorazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przy otrzymaniu nieruchomości w drodze darowizny w SPZOZ może być stosowany art. 41 u.o.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczyć podatek dochodowy, gdy organ podatkowy wyłączy z kosztów wydatki na zakup towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy zaksięgować kwotę dofinansowania z NFOŚIGW?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć nie w pełni zwróconą kaucję gwarancyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy strata roku 2016 powinna zwiększać koszty roku 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne