Na jakich warunkach może dojść do ograniczenia prawa pobytu opiekuna z pacjentem na oddziale?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy postąpić gdy w SOR jest pełnoletni pacjent z opiekunem?

Pacjent jest ubezwłasnowolniony i ma ustanowionego opiekuna - ojca. Pacjent wymaga leczenia w oddziale szpitalnym. W oddziale zaś nie ma izolatki, w której można by umieścić pacjenta razem z opiekunem. Dlatego też lekarz oddziału odmówił opiekunowi prawa do obecności osoby bliskiej na podstawie art. art. 21 ust. 2 u.p.p., również z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Opiekun żąda stałej obecności z pacjentem na oddziale szpitalnym. Przebywa razem z pacjentem w SOR w izolatce. Stan zdrowia pacjenta pogarsza się. Sąd wydał postanowienie, w którym uznał się niewłaściwym, bowiem opiekun wyraził zgodę na leczenie w oddziale.

Czy można przenieść pacjenta na oddział szpitalny bez zgody opiekuna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX