Questions and answers

Z jakich przepisów wynika klasyfikacja substancji niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy agencja wykonawcza może posiadać kartę kredytową z dowolnie wybranego banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Czy budowa myjni samochodowej wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy do obliczania masy opakowań wprowadzanych na rynek liczy się tylko kartonik jednostkowy i karton zbiorczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy dotacje dla instytucji kultury należy ujmować w mianowniku przy wyliczaniu wskaźnika preproporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy informacja o środowisku jest jednocześnie informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy instalacje poniżej 1 MW nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy istnieją wymagania dla miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy koszt usług drukarskich można zaksięgować w koszty uzyskania przychodów na podstawie faktury pro forma?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy kwota zapłaconego ubezpieczenia będzie dochodem z innych źródeł dla wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można potraktować dochód uzyskany przez żonę jako dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można wypłacić dywidendę za poprzednie lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można wypowiedzieć umowę najmu mieszkania powołując się na dawne zaległości najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy można zsumować wartość zamówień na wyjazd integracyjny dla pracowników i na wycieczkę dla emerytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy należy naliczyć odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za publiczne kampanie edukacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie z urzędu w sprawie uchylenia decyzji przyznającej stronie prawo do świadczenia 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy noty obciążeniowe mimo tego, że są sporne oraz niezapłacone powinny być ujęte w księgach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy oznakowanie maszyn i urządzeń sprowadzanych z zagranicy powinno być w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podatnik może wykazać remanent końcowy za 2016 r. jako początkowy w 2017 r. i odliczyć różnicę w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy prawidłowym było zobowiązanie dłużnika wynikające z art. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy promowanie produktów na imprezie okolicznościowej może stanowić przedmiot umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przepisy dotyczące substancji chemicznych dotyczą też substancji biologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy przez parking publiczny można przeprowadzić zjazd indywidualny prywatny do działki prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy przychody z odsetek od lokat podlegają jakiemuś specjalnemu trybowi rozliczania na gruncie u.p.d.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy rodzeństwo sprzed przysposobienia jest uprawnione do otrzymania odpisu aktu urodzenia swojej siostry biologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy spółka poprawnie księguje materiały wykorzystywane do usług bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy stacja kontroli pojazdów i myjnia samochodowa dwustanowiskowa zaliczają się do obiektów użyteczności publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy stanowisko spółki komunalnej o braku powiązań między beneficjentem a oferentem jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy umorzone wierzytelności mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy w przypadku obciążenia kosztami transportu oraz sprawdzenia towarów należy rozliczyć import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wskazane w ugodzie koszty utrzymania dziecka należy traktować jako alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w takiej sytuacji organ powinien odmówić wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu ?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy wyposażenie modernizowanego pomieszczenia może zostać uznane za pierwsze wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy wyposażenie sali rehabilitacyjnej może zostać przyjęte do ewidencji jednym zestawieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy wystawiona nota obciążeniowa stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Olszewska Magda | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć urządzenie do oczyszczania detali z zanieczyszczeń metalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, który korzystał w określonych miesiącach 2017 r. z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne